Thẳng tay dẹp nạn thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng

Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng chung tay dẹp nạn thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng nhằm hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ nông dân
Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Diễn biến phức tạp

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó có mặt hàng thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp.

Cụ thể như: Nghị quyết số 41/NQ - CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác chống buôn lậu trong tình hình mới; Chỉ thị số 15/CT - TTg ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp; Kế hoạch về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng...

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ - CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 về quản lý phân bón thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ - CP ngày 27 tháng 11 năm 2013.

Trong đó, quy định cụ thể: “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phân bón. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch và chính sách đối với sản xuất phân bón vô cơ; chỉ đạo các cơ quan quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động buôn bán phân bón trên địa bàn”.

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm túc công tác rà soát các tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn.

Lực lượng đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra giấy phép sản xuất thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, việc duy trì các điều kiện sản xuất, gia công phân bón; hồ sơ công bố hợp quy; việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng phân bón, về ghi nhãn, về hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc phân bón.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan thông tin báo, đài phát thanh của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, qua công tác kiểm tra kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp; cử công chức trực tiếp tới các cơ sở kinh doanh thực hiện ký cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, giả, kém chất lượng.

Mặc dù lực lượng quản lý thị trường và các lực lượng chức năng đã có nhiều cố gắng trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, tuy nhiên kết quả đạt được chưa đáp ứng được kỳ vọng trước những diễn biến phức tạp trên thị trường.

Phối hợp chặt chẽ

Để góp phần dẹp nạn thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng nhằm hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ nông dân, trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm:

Đội Kiểm tra liên ngành của tỉnh Thái Nguyên kiểm tra sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Công ty cổ phần Nam Việt

Đội Kiểm tra liên ngành của tỉnh Thái Nguyên kiểm tra sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Công ty cổ phần Nam Việt

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT - TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp; Chỉ thị số 10/CT - BCT ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tiếp tục tăng cường triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phân bón vô cơ…

-  Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành liên quan, nhất là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp trên địa bàn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, ghi nhãn, việc chấp hành các quy định về chất lượng, hoá đơn, nguồn gốc hàng hóa lưu thông trên thị trường nhằm ngăn chặn việc kinh doanh hàng hóa nhập lậu, giả, kém chất lượng.

- Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh phân bón nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, góp phần ngăn chặn việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả, kém chất lượng.

Thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Phân bón Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp và nhân dân trong việc cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả, kém chất lượng để kiểm tra, xử lý ngay các hành vi vi phạm pháp luật.

Bắc Hà