Thành phố Hồ Chí Minh: Không để xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu

Sở Công Thương TP HCM vừa yêu cầu các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP không để xảy ra tình trạng thiếu hàng và không được ngưng kinh doanh, ngoại trừ các cửa hàng có liên quan đến ca nhiễm phải ngưng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan y tế.

Cụ thể, ngày 24/7 Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) đã có văn bản số 3648/SCT-QLTM về đảm bảo cung cấp xăng dầu trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Thành phố.

Theo Sở Công Thương, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22/7/2021 của Thành ủy về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, chỉ những doanh nghiệp dịch vụ thiết yếu và y tế, dược phẩm, lương thực - thực phẩm, cung cấp suất ăn cho các bệnh viện, khu cách ly, khu thu dung điều trị, cung cấp điện, nước, gas, bưu chính viễn thông, vệ sinh công cộng… được hoạt động. Theo đó, mặt hàng xăng dầu là mặt hàng chiến lược quan trọng, liên quan đến vận chuyển hàng lương thực - thực phẩm thiết yếu, các hoạt động an ninh quốc phòng, cấp cứu, sản xuất…

Do đó, để đảm bảo cung cấp mặt hàng xăng dầu liên tục, thông suốt trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, không được đóng cửa ngưng kinh doanh.

Đặc biệt, Sở Công Thương nhấn mạnh: Các doanh nghiệp không được đóng cửa, ngưng kinh doanh, ngoại trừ trường hợp liên quan đến ca lây nhiễm dịch bệnh phải ngưng kinh doanh theo yêu cầu phòng chống dịch của cơ quan y tế. Do đó, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu chỉ được ngừng bán hàng khi được Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản.

Đồng thời, Sở Công Thương cũng đề nghị các doanh nghiệp xăng dầu tăng cường công tác tuyên truyền cán bộ, nhân viên, người lao động về nguy cơ, tác hại của dịch Covid-19; nghiêm chỉnh chấp hành đầy đủ Chỉ thị số 12 của Thành ủy. Yêu cầu 100% cán bộ, nhân viên, người lao động trực tiếp kinh doanh tại các cửa hàng phải đeo khẩu trang kính chống giọt bắn, găng tay và thường xuyên rửa tay sát khuẩn trong quá trình tiếp xúc, trao đổi mua bán với khách hàng.

Bố trí dung dịch rửa tay kháng khuẩn tại lối ra vào trụ sở doanh nghiệp và các cửa hàng kinh doanh; tuyên truyền nhắc nhở khách hàng nghiêm túc thực hiện giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, rửa tay kháng khuẩn khi tiếp xúc, giao dịch tại các cửa hàng, trụ sở doanh nghiệp. Sở Công Thương cũng khuyến khích doanh nghiệp lắp đặt màn chắn giọt bắn tại quầy thu ngân hoặc trang bị kính bảo hộ ngăn giọt bắn, găng tay cho nhân viên thu ngân, bảo vệ giữ xe… tại đơn vị.

 

Theo Moit.gov.vn