Thanh tra Bộ Công Thương: Chủ động, kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Trong thời gian tới, Thanh tra Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh các biện pháp nhằm ngăn chặn và xử lý các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Thanh tra ngành Công Thương: Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

Sáng ngày 23/11/2018, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thanh tra Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11), Thứ trưởng Cao Quốc Hưng chủ trì buổi lễ.

Báo cáo hoạt động của Thanh tra Bộ Công Thương trong năm 2018, ông Lê Việt Long, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương cho biết, công tác thanh tra, kiểm tra là một trong những khâu quan trọng của quản lý nhà nước.

Hoạt động thanh tra đã góp phần quan trọng trong phục vụ đắc lực cho công tác quản lý Nhà nước về công nghiệp và thương mại. Qua thanh tra đã phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh nhiều vi phạm; góp phần tích cực vào việc xử lý, khắc phục hậu quả của các sai phạm; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

thứ trưởng cao quốc hưng
Thứ trưởng Cao Quốc Hưng phát biểu chúc mừng và giao nhiệm cho lực lượng thanh tra Bộ Công Thương

Trong năm 2018, công tác thanh tra, kiểm tra đã tập trung vào nhiều lĩnh vực như đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai; thu chi ngân sách, mua bán hàng hoá và dịch vụ; quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, điện lực, hóa chất…

Bên cạnh việc thanh tra theo kế hoạch, lực lượng thanh tra Bộ Công Thương còn thực hiện thanh tra đột xuất một số dự án trong 12 dự án thua lỗ của ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm, thiếu sót, hạn chế; một số vụ việc đã chuyển các cơ quan pháp luật xử lý tiếp như dự án Nhà máy Bột Giấy Phương Nam, Dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất, Dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem.

Không những vậy, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân đã được lực lượng thanh tra chú trọng hơn. Việc giải quyết đơn thư được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không có tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài.

Chánh Thanh tra Bộ Công Thương Lê Việt Long phát biểu tại buổi lễ
Chánh Thanh tra Bộ Công Thương Lê Việt Long báo cáo tình hoạt động của lực lượng thanh tra Bộ Công Thương trong năm 2018

Đáng chú ý, công tác phòng, chống tham nhũng cũng được lực lượng thanh tra thực hiện triệt để. Theo đó, thanh tra Bộ Công Thương đã thực hiện tăng cường tuyên truyền, quán triệt, phổ biến giáo dục về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Việc tuyên truyền phổ biến, quán triệt được lồng ghép trong các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý...

Ngoài ra, công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển lực lượng trong năm qua đã được Bộ quan tâm chú trọng, đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức. Cụ thể, trong năm 2018, Thanh tra Bộ đã phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế và Đối ngoại mở 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho 256 đồng chí đang công tác và làm việc tại các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra.

Củng cố, tăng cường quan hệ đẩy mạnh các hoạt động thanh tra

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng biểu dương, đánh giá cao kết quả mà Thanh tra ngành Công Thương đã đạt được. Mặc dù trong điều kiện tình hình quốc tế và trong nước có nhiều biến động, khó khăn, thách thức nhưng Thanh tra ngành Công Thương đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch, mục tiêu đề ra.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng là một lĩnh vực hết sức quan trọng và phức tạp, đòi hỏi Thanh tra Bộ phải có bản lĩnh vững vàng, giải pháp đồng bộ, tiến hành quyết liệt hơn, để tạo được chuyển biến rõ rệt; phải chủ động, tích cực hơn nữa trong việc hướng dẫn, đôn đốc, triển khai các biện pháp phòng ngừa.

 thanh tra Bộ công thương

thanh tra Bộ công thương
Thứ trưởng Cao Quốc Hưng thay mặt Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thanh tra

Cùng với việc phòng ngừa, phải đẩy mạnh phát hiện tham nhũng, có nhiều kênh, nhiều cách để tiếp nhận thông tin phát hiện, tố cáo tham nhũng. Khi phát hiện phải xem xét, xử lý kịp thời, công tâm, khách quan, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ phải quan tâm củng cố, tăng cường quan hệ phối hợp với Thanh tra Chính phủ trong công tác triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển ngành thanh tra tầm nhìn đến năm 2030.

Thứ trưởng cho biết, ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương. Đây cũng chính là lực lượng thực hiện thanh tra chuyên ngành. Vì vậy, Thanh tra Bộ cần chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giúp Tổng cục Quản lý thị trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng yêu cầu.

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của ngành Công Thương cũng như cả nước, trong thời gian tới, Thứ trưởng đã giao cho Thanh tra ngành Công Thương thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tăng cường và đổi mới hoạt động thanh tra, thường xuyên nắm chắc tình hình để xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của nhà nước.

kỷ niệm 73 năm ngành thanh tra VN
Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tin tưởng, Thanh tra Bộ Công Thương sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn

Thứ hai, thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả; tăng cường tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thứ ba, đẩy mạnh hoạt động thanh tra phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Đẩy mạnh các biện pháp nhằm ngăn chặn và xử lý các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý.

Thứ tư, chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao năng lực đội ngũ công chức thanh tra, quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ thanh tra ngày càng vững mạnh, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư...

Thứ năm, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ; Thanh tra Chính phủ, Ủy Ban kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương để thực hiện, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Phát huy truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam trong 73 năm qua, với tâm thế luôn vững vàng và kiên định, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tin tưởng, Thanh tra Bộ Công Thương sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn và dành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Thu Thủy