Thành tựu 10 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Góp phần phát triển kinh tế thương mại địa phương

10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", ngành Công Thương đã đạt được một số thành tựu cơ bản.

Góp phần phát triển kinh tế thương mại địa phương

10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của ngành Công Thương, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa trong nước, tạo ra không gian giao lưu để các doanh nghiệp phân phối và doanh nghiệp sản xuất hợp tác, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong nước, đặc biệt là hàng nông sản, đặc sản của các địa phương tại thị trường trong nước.

Phát triển mạnh số điểm bán hàng bình ổn thị trường

Hiện nay, trên toàn quốc có khoảng hơn 20.000 điểm bán hàng bình ổn thị trường, trong đó, chủ yếu tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn và hàng hóa thiết yếu Việt Nam.

Những thông tin được thể hiện ở cụ thể ở bảng số liệu, thống kê sau:

10 năm cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam

 

Việt Nam