Thêm 1 doanh nghiệp dừng kinh doanh đa cấp sau 5 năm hoạt động

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương vừa cho biết đã tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng.

Cụ thể, doanh nghiệp có trụ sở tại số 87C Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, được Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 048/QLCT-GCN ngày 27/7/2015; sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 ngày 14/3/2019.

Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng đã chính thức dừng hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 27/7/2020. Nguyên nhân doanh nghiệp đưa ra là do Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 048/QLCT-GCN của Công ty đã hết hiệu lực.

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng có nghĩa vụ niêm yết công khai thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, công bố trên trang thông tin địa tử của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng

Đồng thời, Công ty cũng phải chấm dứt, thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; Hoàn thành các nghĩa vụ theo quyết định xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của cơ quan có thẩm quyền.

Từ đầu năm 2019 đến nay, có 12 doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, bao gồm: 5 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận do không đáp ứng điều kiện mới của Nghị định 40/2018/NĐ-CP; 1 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận do vi phạm điều cấm của Nghị định 40/2018/NĐ-CP; 2 doanh nghiệp không được gia hạn giấy chứng nhận do không duy trì các điều kiện theo quy định Nghị định 40/2018/NĐ-CP; 2 doanh nghiệp hết hạn giấy chứng nhận và không làm thủ tục gia hạn; và 2 doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động.

Vậy là tính đến hết tháng 8/2020, số lượng doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp chỉ còn 20 doanh nghiệp, giảm trên 30% so cuối năm 2018.

Danh sách 20 doanh nghiệp đang hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp:

1. Công ty TNHH Amway Việt Nam

2. Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam

3. Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam

4. Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam

5. Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam

6. Công ty Cổ phần Liên Kết Tri Thức

7. Công ty TNHH Thương Mại Lô Hội

8. Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

9. Công ty TNHH Elken International Việt Nam

10. Công ty TNHH Perfect Global

11. Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam

12. Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế

13. Công ty TNHH MTV Naturally Plus Việt Nam

14. Công ty TNHH Một Thành viên New Image Việt Nam

15. Công ty TNHH Best World Việt Nam

16. Công ty TNHH Phong cách sống Kim Cương Việt Nam

17. Công ty TNHH Homeway Việt Nam

18. Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi

19. Công ty TNHH Morinda Việt Nam

20. Công ty TMDV Hoằng Đạt.

Thy Thảo