Thêm 2 hoạt chất BVTV bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng

Thủ tục đăng ký các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa 2 hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil sẽ tạm ngưng ngay từ ngày Quyết định có hiệu lực là 12/2/2019.

Bộ NN&PTNT vừa ban hành Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Theo đó, có 228 loại thuốc thương phẩm có chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và 152 loại thuốc thương phẩm có chứa hoạt chất Fipronil (trong đó có 10 loại thuốc thương phẩm có chứa cả hai hoạt chất này) sẽ bị loại bỏ.
 
Tuy nhiên, hiện tại các sản phẩm này sẽ vẫn được tiếp tục sản xuất, nhập khẩu tối đa 1 năm, được buôn bán, sử dụng tối đa 2 năm kể từ ngày quyết định này được ban hành.

Cũng theo quyết định này, sau khi có hiệu lực (12/2/2019) sẽ ngừng toàn bộ thủ tục đăng ký đối với các loại thuốc BVTV có chứa 2 hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil.

 

Hoàng Hà