dong tho du an dien
Động thổ gói thầu Xây lắp trạm và mở rộng ngăn lộ Trạm biến áp 220kV Đông Hà

Dự án trạm biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220KV Đông Hà- Lao Bảo có tổng mức đầu tư 876,5 tỉ đồng sẽ hoàn thành, nghiệm thu đóng điện trong năm 2020. Quy mô của dự án gồm 1 trạm biến áp 220/110/22kW với 2 máy biến áp. Công suất 250 MVA. Giai đoạn 1 (năm 2020) lắp đặt trước 1 máy biến áp 220kV-250 MVA; giai đoạn 2 (năm 2021) lắp đặt máy biến áp 220kV-250MVA thứ 2.

Khu vực phía Tây Quảng Trị đang vận hành đường dây 110kV Đông Hà-Lao Bảo, theo thiết kế thì khả năng giải tỏa được công suất 130MW. Hiện nay, tổng công suất phát tại khu vực này là 212MW (chưa bao gồm điện sản xuất và sinh hoạt khu vực này). Đường dây 110kV này do Tổng Công ty Điện lực miền Trung triển khai phân pha, hoàn thành trong năm 2020 và sẽ giải tỏa được khoảng 260MW, đáp ứng được việc giải tỏa công suất của các dự án đã đi vào vận hành (9 dự án thủy điện và 2 điện gió) và điện tiêu thụ của khu vực phía Tây Quảng Trị.

Theo thiết kế thì dự án trên có khả năng giải tỏa được 1.000 - 1.200MW điện. Nếu đi vào vận hành đúng tiến độ vào năm 2021, thì sẽ giải tỏa được hết công suất của các dự án đã được bổ sung quy hoạch và khoảng 600MW của các dự án dự kiến bổ sung quy hoạch tại tỉnh Quảng Trị. 

Với tiềm năng điện gió, thì còn khoảng 2.500MW chưa có phương án giải tỏa công suất đấu nối lên lưới điện quốc gia. Tỉnh Quảng Trị đề nghị trong thời gian tới cần quan tâm trong việc đầu tư đường dây và trạm biến áp (500kV hoặc 220kV) để tiếp tục giải tỏa công suất, phát huy tiềm năng của vùng đất này. Việc triển khai dự án trạm biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Đông Hà-Lao Bảo có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.