Thêm nhiều giải pháp về thuế hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua đại dịch Covid-19

Trước những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai các giải pháp về thuế, phí phù hợp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Kể từ đầu năm 2020, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và làm ảnh hướng rất lớn tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Trước những khó khăn nói trên, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai các giải pháp về thuế, phí phù hợp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Trong năm 2020, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 Nghị định và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Trình Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 02 Nghị quyết của Quốc hội và 02 Nghị quyết của UBTVQH. Đồng thời, Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền 21 Thông tư để sửa đổi 31 Thông tư thu phí, lệ phí hiện hành theo hướng miễn hoặc giảm mức thu nhiều khoản phí, lệ phí có hiệu lực đến hết năm 2020.

Trước tình hình dịch Covid-19 cuối năm 2020 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, theo đánh giá của các Bộ, ngành ảnh hưởng của dịch sẽ tiếp tục kéo dài trong năm 2021, chính vì vậy mà ngay từ cuối tháng 12/2020 Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất gia hạn, điều chỉnh giảm mức thu của 29 loại thuế, phí với mức giảm từ 50 - 100% đến ngày 30/6/2021. Đồng thời, trình UBTVQH tiếp tục giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2021 (Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020 được UBTVQH ban hành để hỗ trợ ngành hàng không).

Tiếp đó, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ số 11/TTr-BTC ngày 22/1/2021 về việc phê duyệt chủ trương xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, áp dụng trong năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covit - 19. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất với Chính phủ thông qua chính sách giãn, hoãn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Dự kiến số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 115.000 tỷ đồng. Gói tiền thuế được gia hạn gồm: thuế GTGT trong 05 tháng đối với số thuế GTGT phải nộp từ tháng 1 đến tháng 6/2021 khoảng 68.800 tỷ đồng; gia hạn thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 trong 03 tháng khoảng 40.500 tỷ đồng; gia hạn thuế GTGT và thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh đến trước ngày 31/12/2021 khoảng 1.300 tỷ đồng; gia hạn tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 trong 06 tháng khoảng 4.400 tỷ đồng.

Để tạo điều kiện cho việc thực thi chính sách được kịp thời, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phương án xây dựng Nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn và có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký.

Trong tháng 2/2021, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTC quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt so với hiện hành nhằm hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngày 04/02, Bộ Tài chính trình Chính phủ hướng dẫn việc cho phép được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp, tổ chức các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị quyết số 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Trong một diễn biến khác, mới đây Hiệp hội Du lịch TP.HCM vừa gửi kiến nghị với các ngành chức năng đề xuất chủ trương, chính sách linh hoạt, thiết thực hơn nữa để doanh nghiệp du lịch cầm cự vượt qua đại dịch Covid-19. Trong đó đề đạt nguyện vọng, miễn hoặc giảm 50% thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, cơ sở lưu trú, vận chuyển, lữ hành, khu du lịch đến hết năm 2021.

Trên thực tế Luật thuế GTGT hiện đang có 3 mức thuế suất: thuế suất 0% đến 5% chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và các dịch vụ thiết yếu như nước sạch, sản phẩm nông nghiệp nằm trong diện Nhà nước khuyến khích và ưu tiên. Còn thuế suất phổ biến là 10% áp dụng đối với tất cả hàng hóa, dịch vụ chịu thuế, trong đó có các dịch vụ mà Hiệp hội Du lịch TP HCM kiến nghị không có quy định miễn, giảm thuế GTGT.

Thông tin mới nhất từ Bộ Tài chính phát ra ngày 1/3/2021 cho biết, Bộ này cũng đang xem xét các kiến nghị của doanh nghiệp và người dân, đồng thời đánh giá việc thực hiện các giải pháp đã ban hành thời gian qua để tiếp tục tham mưu, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp về thuế, phí và lệ phí phù hợp với diễn biến thực tế.            

 

Phương Anh