Thêm thời gian cho doanh nghiệp lên tiếng trong vụ điều tra chống bán phá giá sợi dài từ polyester

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết, thời gian nộp bản trả lời câu hỏi sẽ được gia hạn cho các bên liên quan trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia.

Ngày 21/4/2020, Cục Phòng vệ thương mại - Cơ quan điều tra trong vụ việc đã ban hành bản câu hỏi điều tra đối với các bên liên quan. Theo đó, thời hạn nhận bản trả lời bản câu hỏi đầy đủ là 17h00 ngày 28/5/2020.

Tới nay, Cục Phòng vệ thương mại đã nhận được một số đề nghị về việc gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi của các bên liên quan trong vụ việc điều tra chống bán phá giá.

Để tạo điều kiện cho các bên liên quan hợp tác đầy đủ trong vụ việc, căn cứ khoản 2, Điều 35 Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại hôm nay (27/5) đã thông báo gia hạn thời gian nhận bản trả lời bản câu hỏi điều tra dành cho các bên liên quan trong vụ việc tới 17h00 ngày 12/6/2020. Bản trả lời được coi là nộp đúng hạn khi Cơ quan điều tra nhận được đầy đủ các bản cứng và bản mềm trước thời gian này.

Đối với các nội dung khác, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị các bên liên quan thực hiện theo hướng dẫn trong bản câu hỏi điều tra đã được ban hành ngày 21/4/2020.

Ngày 6/4/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1079/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester (còn gọi là sợi PFY hay sợi filament) có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia (mã vụ việc AD10).

Sản phẩm bị điều tra là sợi filament thuộc các mã HS 5402.33.00, 5402.46.00 và 5402.47.00.

Thời kỳ điều tra xác định hành vi bán phá giá là từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2019.

Thời kỳ điều tra xác định thiệt hại của ngành sản xuất trong nước là trong 3 năm 2017-2019.

Thy Thảo