Thép dài của Daeho Việt Nam được miễn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại

Ngày 29/5/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh cho Công ty TNHH Thép Daeho Việt Nam đối với gần 9.500 tấn sản phẩm thép dài hợp kim và không hợp kim.

Trước đó, ngày 13/5/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép dây, thép cuộn (AC01.SG04).

Đến ngày 17/5/2019, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đã đăng thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ đối với các sản phẩm thép trong nước chưa sản xuất được và tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ của Công ty TNHH Thép Daeho Việt Nam (Daeho) vào ngày 20/5/2019.

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ theo quy định, ngày 29/5/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1483/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh cho Công ty Daeho đối với sản phẩm thép dài hợp kim và không hợp kim thuộc mã HS: 7213.91.90, 9839.10.00 với khối lượng 9.475 tấn (Chín nghìn bốn trăm bảy mươi lăm tấn) trong năm 2019 (thời điểm có hiệu lực: từ ngày 28/5/2019-31/12/2019).

Cục Phòng vệ thương mại cũng lưu ý, theo Điều 16 Thông tư 06/2018/TT-BCT, định kỳ 06 tháng trong thời hạn miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại, các tổ chức, cá nhân được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp Báo cáo tình hình nhập khẩu hàng hóa được miễn trừ đến Cục Phòng vệ thương mại.

Thy Thảo