Thí điểm hoạt động của Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong

Ngày 30 tháng 01 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 264/QĐ-TTg thí điểm hoạt động của Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong.

Cụ thể, Thủ tướng cho phép thực hiện thí điểm hoạt động pha chế, chuyển loại xăng đầu tại Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong (địa điểm: Đảo Mỹ Giang, thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) của Công ty liên doanh Kho ngoại quan Vân Phong thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Thời gian thí điểm đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện thủ tục xuất, nhập xăng dầu ra, vào Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong để bảo đảm quản lý chặt chẽ, đúng thực tế lượng xăng dầu xuất, nhập, tồn chứa tại Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong; tổ chức sơ kết 1 năm và tổng kết khi hết thời hạn thí điểm để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan của pháp luật cho phù hợp.

Thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu từ Kho ngoại quan xăng dầu Vân phong vào nội địa Việt Nam thực hiện tại cửa khẩu hải quan theo quy định hiện hành. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện để đảm bảo nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

Trong thời gian chưa ban hành quy định về tỷ lệ hao hụt đối với hoạt động nhập, xuất, pha chế, bảo quản, tồn trữ... xăng dầu thì tỷ lệ hao hụt xăng dầu gửi kho ngoại quan được xác định căn cứ vào số liệu xác nhận thực tế của công ty giám định độc lập.

Bộ Công Thương khẩn trương nghiên cứu, ban hành trong quý II năm 2013 quy định tỷ lệ hao hụt đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu để phục vụ yêu cầu của công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu. 

Quyết định số 264/QĐ-TTg