Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh tụ vĩ đại, là người đã khởi xướng và là tấm gương mẫu mực trong phong trào thi đua yêu nước trong Công nhân lao động. Tư tưởng của Bác về phong trào thi đua yêu nước đã khẳng định rõ giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, có sức lôi cuốn và lan tỏa mạnh mẽ trong công nhân lao động, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển đất nước ta trong nhiều năm qua.

Thực hiện đường lối chủ trương của Đảng về việc không ngừng đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng việc tổ chức phong trào thi đua trong công nhân lao động (CNLĐ), trong đó phong trào thi đua lao động sáng tạo trong CNLĐ được coi là điểm nhấn tích cực và có ý nghĩa thực tiễn và thiết thực nhất trong các phong trào thi đua được Tổng liên đoàn Liên đoàn lao động Việt Nam cùng các cấp Công đoàn trong cả nước tổ chức phát động.

Thi đua lao động sáng tạo để gìn giữ phát triển giá trị văn hóa dầu khí
Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Mạnh Kha tặng Bằng khen cho 21 tập thể 26 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có vai trò quan trọng với sự phát triển kinh tế đất nước, có hệ thống công nghệ hiện đại và có tính hội nhập cao, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và tham gia giữ gìn bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển.

Đội ngũ CNLĐ dầu khí có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao làm việc trong một môi trường đặc biệt, do vậy đòi hỏi tính chuyên nghiệp trong vận hành, sản xuất, đổi mới ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đối với các công trình trên biển, hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác; chế biến dầu khí; công nghiệp khí; công nghiệp điện và lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cao chuyên ngành, đòi hỏi mỗi người lao động đều phải tích lũy kinh nghiệm tốt nhất để thích ứng với công nghệ sản xuất, không ngừng học tập và đào tạo chuyên sâu, đúc rút từ thực tiễn hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra Dầu khí cũng là ngành đặc thù người lao động có số lượng lớn làm việc trên các công trình biển, trên các công trình Nhà máy, các công trình dự án thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài, ở những nơi vùng sâu vùng xa, có nhiều yếu tố khắc nghiệt và áp lực cao, đòi hỏi mỗi người lao động cần nỗ lực và động lực lớn để vượt khó.

Thấy rõ được đặc điểm đặc thù hoạt động của ngành và những định hướng của Đảng, trong những năm qua, Công đoàn Dầu khí Việt Nam luôn trú trọng bám sát việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ, trong đó phong trào lao động sáng tạo luôn là điểm nhấn nổi bật và có giá trị thiết thực nhất.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn trong toàn ngành tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chuyên môn cùng cấp, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát mục tiêu nhiệm vụ của Tập đoàn và các cấp đơn vị, xây dựng thành chương trình kế hoạch, nội dung thi đua phù hợp, động viên CNLĐ phát huy năng động, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ tiên tiến, góp phần vào thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đơn vị; đồng thời góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp vượt qua những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, để ổn định và phát triển, mang lại lợi ích thiết thực và quyền lợi của người lao động.

Những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”

Trong nhiều năm qua, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành với các nội dung thiết thực, tập trung vào các phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”, “Thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD", tổ chức “thi đua liên kết trên các công trình Dầu khí”, “thi đua vận hành hiệu quả an toàn, bảo dưỡng bảo trì trung tu, đại tu các nhà máy”.

Cụ thể: Công trình thi đua xây dựng và vận hành nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhiệt điện Nhơn Trạch; các dự án khí, Đạm, Thi đua tại các dự án đóng mới Giàn khoan tự nâng, đóng mới và sửa chữa tàu, giàn, chân đế Giàn khoan, các dự án Thăm dò khai thác Dầu khí trên các công trình biển, Dự án Giàn Tam đảo 03, 05… đã đem lại hiệu quả kinh tế, giá trị về phát triển khoa học công nghệ cao, không ngừng nâng cao năng xuất lao động, đặc biệt có ý nghĩa to lớn trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết giảm chi phí, không ngừng nâng cao trình độ người lao động.

Giai đoạn 2015-2019, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch hàng năm được chính phủ giao, nhiều năm giữ vững vai trò là đơn vị đầu tàu nền kinh tế, đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội.

Để đạt được những kết quả đó trong những năm qua, khẳng định rõ vai trò đóng góp của người lao động, các cấp Công đoàn đã bám sát nhiệm vụ, nắm rõ những khó khăn thách thức, tình hình ứng dụng khoa học công nghệ mới, phát huy tốt vai trò chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức phong trào thi đua hiệu quả. Công tác tổng kết, khen thưởng, tuyên dương kịp thời đã tạo nên khí thế thi đua lao động sôi nổi trong CNVC-LĐ, tạo động lực để mỗi người lao động vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết quả sau 05 năm (2015-2019), Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã có hàng ngàn đề tài, sáng kiến, giải pháp với giá trị làm lợi hàng ngàn tỷ đồng và các lợi ích xã hội khác, cụ thể: 2.779 sáng kiến cấp cơ sở được đơn vị đề nghị Tập đoàn xem xét công nhận, trong đó có 2.098 sáng kiến được công nhận cấp Tập đoàn, số tiền làm lợi hơn 8.772 tỷ đồng.

Trong phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” do Tổng Liên đoàn LĐVN phát động đã có gần 285 cá nhân được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cấp Bằng và huy hiệu Lao động sáng tạo, có 04 cá nhân được tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh (các đơn vị VSP, BSR, PVCFC, PVFCCO)

Những bài học kinh nghiệm

Qua thực tiễn tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua lao động sáng tạo trong CNLĐ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã rút ra một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn như sau:

Thứ nhất, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là Tập đoàn kinh tế kỹ thuật đặc thù, có đội ngũ kỹ sư, CNLĐ có kinh nghiệm và có trình độ cao, được tiếp cận, làm việc trong môi trường công nghệ máy móc thiết bị hiện đại, từ đó người lao động có cơ sở để phát huy được tốt sức sáng tạo của mình, có môi trường tốt để tìm tòi đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, năng suất lao động, quá trình vận hành hệ thống thiết bị, nhà máy, công nghệ. Tổ chức Công đoàn nắm rõ được môi trường, điều kiện, thế mạnh, trình độ của người lao động để từ đó tổ chức thi đua được phù hợp và có được hiệu quả.

Thi đua lao động sáng tạo để gìn giữ phát triển giá trị văn hóa dầu khí
Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Mạnh Kha tại buổi lễ gắn biển Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam XI cho giàn Hải Thạch – Mộc Tinh của BIENDONG POC

Thứ hai, Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức phong trào thi sáng tạo, truyền tài đến người lao động thấy rõ tầm quan trọng, trách nhiệm, giá trị và sự đóng góp của Dầu khí đối với nền kính tế của đất nước, đồng thời để NLĐ thấy rõ và tự hào về truyền thống của những người đi tìm lửa từ những lúc khó khăn nhất, có dòng dầu đầu tiên cho tổ quốc, từ đó khơi dậy lòng tự hào, gắn trách nhiệm, mục tiêu, động lực để người lao động phát huy hết khả năng sức sáng tạo của mình để mang lại lợi ích thiết thực cho Tập đoàn, đơn vị và cho chính NLĐ.

Thứ ba, để phong trào thi đua có hiệu quả và thiết thực, thì cần phát huy tốt vài trò của Công đoàn từ cấp trên cơ sở đến cơ sở, luôn đồng hành phối hợp với chuyên môn tổ chức các cuộc hội thảo, phát động các cuộc thi ý tưởng để động viên, khích lệ tinh thần, sự tự tin và có phương pháp, hỗ trợ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động được trình bày ý tưởng và thực hiện các ý tưởng sáng tạo đó thành hiện thực.

Thứ tư, nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quy định tiêu chuẩn, tiêu chí, cơ chế xét duyệt hồ sơ khen thưởng thành tích sáng tạo, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đưa ra được các mô hình thi đua và khen thưởng thành tích đột xuất, theo đợt thi đua, trong đó có lao động sáng tạo gắn với việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trong kế hoạch thi đua đã đề ra, từ đó đã kịp thời động viên khích kệ tinh thần và động lực để người lao động tiếp tục tâm huyết và tích cực tham gia.

Thứ năm, sự quan tâm của doanh nghiệp, sự đồng hành phát huy tốt vai trò của Công đoàn cơ sở đối với người lao động, trong đó đặc biệt về các chính sách tiền lương, phúc lợi, chế độ đãi ngộ, văn hóa doanh nghiệp, môi trường, điều kiện làm việc thân thiện, cùng với công tác quản trị nguồn nhân lực hiệu quả, công tác chăm lo người lao động bằng vật chất, động viên về tinh thần trong quá trình thực hiện các công việc, nhiệm vụ của mình, từ đó người lao động sẽ có động lực để phát huy sức sáng tạo của mình.