Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan khẳng định: Lao động sáng tạo, sáng kiến, sáng chế là động lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển, đổi mới, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn, đó chính là cứu cánh cho doanh nghiệp đứng vững, phát triển, có sức cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế. Giai đoạn 2017-2022 là giai đoạn đặc biệt nhiều khó khăn và thử thách đối với Petrovietnam. Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, giá dầu giảm sâu cùng những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn tới mọi hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Petrovietnam, các đơn vị thành viên, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, tâm tư của tư của CB- CNLĐ ngành Dầu khí.

Bằng sự nỗ lực của các cấp lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị trong Petrovietnam, cùng tổ chức công đoàn và NLĐ, Tập đoàn và CĐ DKVN đã định hướng, xây dựng mục tiêu, chỉ đạo chuyên môn và các cấp công đoàn phối hợp tổ chức thực hiện và đẩy mạnh phong trào thi đua Lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng.

lao động dầu khí sáng tạo
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Lao động sáng tạo giai đoạn 2017-2022

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua Lao động sáng tạo (2017-2022) đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào, tạo động lực mạnh mẽ trong đội ngũ NLĐ Dầu khí. Tập đoàn có gần 2.805 đề tài, sáng kiến/giải pháp được công nhận áp dụng vào thực tiễn trong các lĩnh vực: Tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; Hóa - chế biến dầu khí; Nhiệt và cơ khí chế tạo; Công nghệ thông tin - tự động hóa - điện tử; Sản xuất điện - đạm; Dịch vụ dầu khí... với tổng giá trị làm lợi ước tính hơn 10.000 tỷ đồng, cùng rất nhiều sáng kiến không tính được giá trị làm lợi. Có hơn 108 đề tài, sáng kiến, giải pháp được công nhận cấp Tập đoàn; 12 công trình đạt giải thưởng KHCN dầu khí và Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC); Giải thưởng WIPO gần 10 giải thưởng/năm; 4 sản phẩm được vinh danh “Tự hào Trí tuệ lao động Việt Nam” để tôn vinh cũng như quảng bá thế mạnh của ngành Dầu khí. Các công trình này đã mang lại hiệu quả hàng trăm triệu USD và tạo ra được các công trình KHCN, sản phẩm có thế mạnh cạnh tranh được với các quốc gia trên thế giới. Năm 2021, Petrovietnam đã được Bộ KHCN trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng 06 công trình đề nghị tặng thưởng Giải thưởng Nhà nước/Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN; Giai đoạn 2017-2022, Tổng LĐLĐVN đã tặng 222 Bằng “Lao động sáng tạo” cho các cá nhân xuất sắc có nhiều sáng kiến, sáng chế mang lại giá trị làm lợi cao, đã đưa vào ứng dụng trong thực tế và tạo sức lan tỏa lớn.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao phong trào Lao động sáng tạo của CĐ DKVN. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua lao động sáng tạo của ngành Dầu khí đã thấm sâu tới từng người lao động, trở thành một phong trào thi đua sâu rộng được đông đảo người lao động hưởng ứng, tham gia, đạt hiệu quả cao, góp phần tạo nên văn hoá Dầu khí, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, CĐ DKVN tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tổ chức, động viên, khích lệ mạnh mẽ đội ngũ CB-CNLĐ ngành Dầu khí vượt lên mọi khó khăn, miệt mài cống hiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo, không ngừng cải tiến kỹ thuật, ứng dụng vào thực tiễn SXKD.

Phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong CB-CNLĐ ngành Dầu khí đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời xây dựng được đội ngũ CB-CNLĐ ngành Dầu khí không ngừng phát triển lớn mạnh về mọi mặt. Việc phát hiện, tôn vinh, nhân rộng, khen thưởng các điển hình lao động sáng tạo được thực hiện khá tốt. Phong trào Lao động sáng tạo của ngành Dầu khí, CĐ DKVN thực sư là một điển hình tiêu biểu về lao động sáng tạo Việt Nam.

Ông Ngọ Duy Hiểu chia sẻ “Để được tôn vinh khen thưởng hôm nay, các tập thể và cá nhân đã lao động vất vả, nỗ lực không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn, ngày đêm tư duy trăn trở, đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích cao cho doanh nghiệp và xã hội. Các bạn luôn nhận thức rằng cuộc sống luôn thay đổi, hoạt động SXKD không dừng lại và KHCN ngày càng phát triển để đáp ứng yêu cầu và bắt nhịp với những yêu cầu đó. Sáng tạo sẽ tạo ra những giá trị mới, sáng tạo chính là chìa khoá để giúp các doanh nghiệp phát triển và phát triển bền vững, là cách để mỗi cá nhân gia tăng giá trị và khẳng định mình với xã hội, quan trong hơn khi chúng ta sáng tạo là cách để chúng ta sống nhiều hơn, sống có ý nghĩa hơn”.

Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, trong xu thế hội nhập và đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, đặc biệt trước cuộc cách mạng KHCN 4.0 đang diễn ra như vũ bão trên toàn cầu, nhiệm vụ đặt ra với ngành Dầu khí nói chung, với công tác KHCN của ngành Dầu khí nói riêng là rất lớn. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng đã gợi mở, đưa ra một số vấn đề CĐ DKVN tập trung nghiên cứu: Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cần quan tâm công tác tuyên truyền về công tác thi đua và phong trào Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên, CNLĐ ngành Dầu khí trong phong trào; coi trọng và gắn liền phong trào thi đua Lao động sáng tạo với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tình hình SXKD của đơn vị.

lao động dầu khí
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng trao biểu trưng cho các tập thể có công trình nhận giải thưởng khoa học công nghệ Dầu khí

Tập đoàn, CĐ DKVN tiếp tục nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ/Ngành, của Tổng LĐLĐVN về xây dựng giai cấp công nhân, về phát triển và ứng dụng KHCN; CĐ DKVN cần tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nòng cốt là thi đua Lao động sáng tạo, sáng kiến để thu hút đông đảo CB-CNLĐ tham gia; gắn chặt các công trình nghiên cứu vào việc giải quyết các vấn đề về KH&CN theo yêu cầu thực tế SXKD, phục vụ và áp dụng trực tiếp vào các hoạt động SXKD của Tập đoàn, của đất nước.

Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ CB-CNLĐ ngành Dầu khí phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, năng lực sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH và hội nhập quốc tế.

chủ tịch PVN Hoàng Quốc Vượng
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng biểu dương và ghi nhận những kết quả đóng góp vô cùng quý giá của các tập thể và cá nhân đã có nhiều sáng kiến và thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong nhiều năm qua, đặc biệt những tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất trong lao động sáng tạo được tôn vinh; đồng thời ghi nhận CĐ DKVN cùng các cấp công đoàn trong Tập đoàn đã luôn đồng hành sát cánh cùng lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các cấp đơn vị trong Tập đoàn để động viên khích lệ, tạo động lực cho người lao động có được nhiều sáng kiến, bên cạnh đó, CĐ DKVN đã cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của tổ chức công đoàn trong bối cảnh cùng Tập đoàn vượt qua mọi khó khăn thách thức - vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển SXKD đạt kết quả cao trong những năm qua.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao công tác quản lý hoạt động sáng kiến, sáng chế của Tập đoàn trong thời gian vừa qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, CĐ DKVN cần tiếp tục tổ chức tốt và có nhiều đổi mới hơn nữa trong việc triển khai phong trào thi đua trong Tập đoàn, trong đó tập trung phong trào thi đua Lao động sáng tạo, bởi đây là phong trào thi đua thiết thực và mang lại hiệu quả cao nhất; Tiếp tục nghiên cứu các hình thức, nội dung mới, sinh động vào phong trào, nhằm thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục làm tốt các hoạt động tuyên dương gương người tốt việc tốt, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, đồng thời động viên khích lệ, tạo động lực để CB-CNLĐ ngành Dầu khí hăng hái tham gia.

lao động dầu khí
Ông Ngọ Duy Hiểu và ông Phạm Xuân Cảnh trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Lao động sáng tạo giai đoạn 2017-2022

CĐ DKVN cùng các cấp Công đoàn trong Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào sáng tạo của người lao động Dầu khí, tiếp tục biến thi đua Lao động sáng tạo trở thành động lực thúc đẩy phát triển mọi mặt hoạt động của Tập đoàn và từng đơn vị. Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các tiêu chí khen thưởng, tôn vinh để phong trào lao động sáng tạo thực sự có sức lan tỏa mạnh mẽ, có thêm nhiều sáng kiến chất lượng, thiết thực, khả thi, áp dụng được ngay vào lao động sản xuất, mang lại nhiều lợi ích cho Tập đoàn và đất nước.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng tin tưởng và mong rằng các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương hôm nay tiếp tục cố gắng, nỗ lực, phấn đấu, tiếp tục hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa! Đã thành công rồi sẽ thành công, thành công nhiều hơn nữa! Tiếp tục trăn trở, không ngừng vươn lên, sáng tạo, cống hiến, đạt những thành tích cao hơn, nhiều sáng kiến công trình giải thưởng khoa học chất lượng cao, tiếp tục có đóng góp cho khoa học công nghệ dầu khí, gặt hái những thành công mới.

lao độn dầu khí
Ông Hoàng Quốc Vượng và bà Nghiêm Thùy Lan trao Bằng khen của CĐ DKVN cho các cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào Lao động sáng tạo giai đoạn 2017-2022

Tại Hội nghị, CĐ DKVN cũng tổng kết Giai đoạn I chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng LĐLĐVN phát động tại các cấp công đoàn trên cả nước nhằm mục tiêu đồng hành, chia sẻ cùng các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh thông qua việc đẩy mạnh phát huy các sáng kiến, giải pháp, ý tưởng… từ ĐV-NLĐ. Các đại biểu, các cá nhân tiêu biểu cũng đã được giao lưu, chia sẻ về những cách làm hay trong việc vận động và tổ chức tốt phong trào Lao động sáng tạo tại các đơn vị, về những công trình sáng kiến, sáng tạo được công nhận và áp dụng thực tiễn mang lại kết quả có giá trị cao; đồng thời nhìn nhận nghiêm túc những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

lao động dầu khí
Ông Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên HĐTV Tập đoàn và ông Đỗ Chí Thanh – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn trao Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho các nhóm tác giả nhận giải thưởng Khoa học công nghệ dầu khí
lao động dầu khí
Ông Phạm Xuân Cảnh trao Bằng khen và biểu trưng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào Lao động sáng tạo giai đoạn 2017-2022