Thủ tục khuyến mại, chứng nhận xuất xứ, chứng thư xuất khẩu... qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

120 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực khuyến mại, chứng nhận xuất xứ, chứng thư xuất khẩu... trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Nhằm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính hãy truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia để đăng ký tài khoản. 

Dưới đây là 120 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 dành cho doanh nghiệp.

1 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận
2 Cấp sửa đổi, bố sung Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
3 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu
4 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương
5 Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
6 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động truyền tải điện, phân phối điện
7 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định
8 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu VK
9 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) cho hàng hóa gửi kho ngoại quan đến các nước thành viên theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập
10 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu AJ
11 Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha
12 Thông báo hoạt động khuyến mại
13 Nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế
14 Thay đổi, bổ sung các thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
15 Giải quyết hưởng chế độ thai sản
16 Cấp Giấy phép bưu  chính
17 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định
19 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
20 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện
21 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) giáp lưng
22 Cấp lại Giấy phép phân phối rượu
23 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên)
24 Bổ sung lượng hàng hóa được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
25 Thay đổi định mức sử dụng điện
26 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu X
27 Cấp lại Giấy phép xe tập lái
28 Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
29 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau
30 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm
31 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế
32 Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
33 Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
34 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện
35 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện
36 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán buôn điện, bán lẻ điện
37 Thủ tục sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
38 Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại ở nước ngoài
39 Đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam
40 Cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa
41 Cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô
42 Miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
43 Thay đổi mục đích sử dụng điện
44 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu D
45 Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện
46 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
47 Cấp lại Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
48 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
49 Cấp phép nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà
50 Thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
51 Cấp Giấy phép hoạt động truyền tải điện, phân phối điện
52 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu EAV
53 Xuất nhập khẩu Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu AI
54 Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
55 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
56 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
57 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu
58 Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
59 Cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
60 Thủ tục huỷ tờ khai hải quan
61 Cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
62 Cấp Giấy phép phân phối rượu
63 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương
64 Cấp chứng thư xuất khẩu
65 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho ngoại quan, khu phi thuế quan và các khu vực hải quan riêng khác có quan hệ xuất nhập khẩu với nội địa
66 Cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô
67 Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm
68 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu AANZ
69 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu E
70 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) cấp sau
71 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu S
72 Chấm dứt hợp đồng mua bán điện
73 Gia hạn hợp đồng mua bán điện
74 Cấp Giấy phép xe tập lái
75 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
76 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)
77 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp Trung ương)
78 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định
79 Cấp giấy phép bưu chính
80 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định
81 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định
82 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu VC
83 Cấp đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô
84 Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện
85 Thay đổi thông tin đã đăng ký
86 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu AK
87 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu VJ
88 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
89 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối rượu
90 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận
91 Cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
92 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm
93 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định
94 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận
95 Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
96 Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
97 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài
98 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện
99 Cấp Giấy phép hoạt động bán buôn điện, bán lẻ điện
100 Thủ tục công nhận chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
101 Phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài
102 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu CPTPP
103 Thông báo thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam
104 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên)
105 Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV)
106 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
107 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện
108 Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động
109 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
110 Cấp lại Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá
111 Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
112 Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan
113 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh sản phẩm thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện
114 Khai báo nhập khẩu đối với hàng hóa bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
115 Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)
116 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi một chiều mẫu A (cho mặt hàng giày dép xuất khẩu sang thị trường EU)
117 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác
118 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
119 Cấp GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.
120 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Đô Lương