Thuế chống bán phá giá có thay đổi nhẹ đối với tôn màu Trung Quốc, Hàn Quốc

Sau kỳ rà soát lần thứ nhất, Bộ Công Thương đã đưa ra quyết định chính thức về mức thuế chống bán phá giá mới cho tôn màu xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc khi vào Việt Nam.

Ngày 24/10/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3198/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn (thường gọi là thép phủ màu, hoặc tôn màu) có xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc thuộc các mã HS 7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.91, 7210.70.99, 7212.40.11, 7212.40.12, 7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 7212.40.99, 7225.99.90, 7226.99.19, 7226.99.99.

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá được áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôn màu của Trung Quốc là 2,53% - 34,27% và của Hàn Quốc là 4,71% - 19,25%.

Đối với các sản phẩm tôn màu đặc biệt mà hiện tại ngành sản xuất trong nước chưa sản xuất được như các sản phẩm PCM, VCM dùng để sản xuất các mặt hàng điện lạnh và điện tử gia dụng, các sản phẩm PVDF dùng cho các nhà máy nhiệt điện, và một số sản phẩm đặc biệt khác... được miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Bộ Công Thương bắt đầu tiến hành vụ việc điều tra vào tháng 10/2018 trên cơ sở kết quả thẩm định Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá của đại diện ngành sản xuất trong nước nộp vào tháng 8/2018.

Ngày 20/4/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1283/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm tôn màu có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Mức thuế chống bán phá giá mới sau rà soát mà Bộ Công Thương đưa ra đối với Trung Quốc là 2,56% - 34,27% và đối với Hàn Quốc là 4,95% - 19,25%, nhìn chung tăng nhẹ so với quyết định áp thuế năm 2019.

Mức thuế này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2021.

Thy Thảo