Thuỷ điện A Vương tuân thủ vận hành liên hồ chứa, cắt 223,29 triệu m3 nước lũ về hạ du

Ứng phó với tình hình mưa lũ, Công ty CP Thủy điện A Vương (Thủy điện A Vương) tổ chức trực ban 24/24h, cập nhật tình hình thời tiết, thủy văn, cung cấp thông tin số liệu...phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam, thực hiện lệnh vận hành hồ đạt hiệu quả cao nhất theo đúng quy định.

Ảnh hưởng mưa bão, từ ngày 09/10/2020 lưu vực hồ chứa Thủy điện A Vương có mưa to đến rất to. Thủy điện A Vương cho biết, tổng lượng mưa đo được của đợt mưa này tính đến 07h00 ngày 12/10/2020 là 419 mm. Đợt mưa lũ này hồ Thuỷ điện A Vương xuất hiện 2 đỉnh lũ lớn: Đỉnh lũ thứ nhất có lưu lượng 1088,71 m3/s vào lúc 07h00 ngày 10/10/2020; Đỉnh lũ thứ hai có lưu lượng 1689,15 m3/s vào lúc 23h00 ngày 11/10/2020.

Ứng phó với mưa lũ, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức trực ban 24/24h, theo dõi tình hình thời tiết, thủy văn, cung cấp thông tin số liệu, bản tin dự báo, phối hợp với Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam tính toán lập kịch bản trong điều hành và thực hiện lệnh vận hành hồ đạt hiệu quả cao nhất theo đúng quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019.

Cụ thể, Từ 07h00 ngày 10/10/2020 đến 20h00 ngày 10/10/2020, Công ty vận hành giảm lũ cho hạ du, lưu lượng xả tràn nhỏ hơn lưu lượng nước về hồ (Qxả < Qvề) để cắt đỉnh lũ thứ nhất; lưu lượng xả tràn trung bình 400 m3/s, lưu lượng nước về hồ 1088,71 m3/s, mực nước hồ đạt 373m; đã cắt được 25,3 triệu m3 nước về hạ du.

Tiếp đến, từ 21h00 ngày 10/10/2020 đến 20h00 ngày 11/10/2020 Công ty tiếp tục vận hành đón lũ, lưu lượng xả tràn bằng lưu lượng nước về hồ (Qxả = Qvề), duy trì mực nước hồ ở 373m (theo văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 10/10/2020).

Vận hành giảm lũ cho hạ du đợt 3 của Thủy điện A Vương từ 21h00 ngày 11/10/2020 đến 10h00 ngày 12/10/2020, lưu lượng xả tràn nhỏ hơn lưu lượng nước về hồ (Qxả < Qvề) để cắt đỉnh lũ thứ 2; lưu lượng xả tràn trung bình 327 m3/s, lưu lượng nước về hồ 1689,15 m3/s, mực nước hồ dần đến mực nước dâng bình thường 380m; đã cắt được 60,3 triệu m3 nước về hạ du.

biểu đồ vận hành a vương
Tính đến 15h ngày 13/10/2020, tổng lượng nước về trong đợt mưa lũ này là 369,65 triệu m3; Hồ Thuỷ điện A Vương đã cắt được 223,29 triệu m3 nước về hạ du.

Đến 7h00 ngày 13/10/2020, mực nước hồ đạt mực nước dâng bình thường 380m: Hồ Thuỷ điện A Vương chuyển sang chế độ vận hành điều tiết giữ mực nước hồ.

Trong quá trình vận hành, cắt giảm lũ của Thủy điện A Vương cho thấy nếu không có hồ A Vương cắt giảm lũ trong 2 đợt xuất hiện đỉnh lũ trên cũng như vận hành đón lũ, toàn bộ lượng nước lũ thoát về hạ du một cách tự nhiên thì mực nước hạ du tại Trạm Thủy văn Ái Nghĩa trên sông Vu Gia sẽ vượt mức báo động III với việc gia tăng thêm khoảng từ 0,5 đến 1,2m gây ngập sâu rộng vùng hạ du.

Pvi, GENCO2