[Tin ảnh]: Hội nghị “Giữ vững mối liên kết đảm bảo chuỗi cung ứng hàng Việt Nam”

Một số hình ảnh ghi nhận tại Hội nghị Giữ vững mối liên kết đảm bảo chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Công Thương tổ chức sáng 8/12/2021.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu khai mạc Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu khai mạc Hội nghị
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị Giữ vững mối liên kết đảm bảo chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Hội nghị Giữ vững mối liên kết đảm bảo chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương

Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương
Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương

Ông Ngô Khải Hoàn - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

Ông Ngô Khải Hoàn - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương
Ông Ngô Khải Hoàn - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

Hội nghị Giữ vững mối liên kết đảm bảo chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Hội nghị Giữ vững mối liên kết đảm bảo chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Hội nghị Giữ vững mối liên kết đảm bảo chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Bùi Thế Chuyên - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Ông Bùi Thế Chuyên - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực VIệt Nam
Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Ông Bennet Neo - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)
Ông Bennet Neo - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)
Bà Phạm Thị Huân - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Ba Huân
Bà Phạm Thị Huân - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Ba Huân
Ông Vương Đức Anh - Chánh Văn phòng HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam
Ông Vương Đức Anh - Chánh Văn phòng HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam
Ông Phạm Công Toản - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang
Ông Phạm Công Toản - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang

TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Cạnh tranh

TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Cạnh tranh
TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Cạnh tranh
Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)
Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)
Ông Nguyễn Thái Dũng	- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bán lẻ BRG (BRG Retail)
Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bán lẻ BRG (BRG Retail)
Ông Paul Le - Giám đốc Kiến tạo Giá trị chia sẻ, Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam
Ông Paul Le - Giám đốc Kiến tạo Giá trị chia sẻ, Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam

Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu bế mạc Hội nghị
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu bế mạc Hội nghị

Hội nghị Giữ vững mối liên kết đảm bảo chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Phạm Sơn, Thy Thảo