TKV đồng loạt phát động “Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động và Tháng Công nhân” năm 2022

Sáng 5/5, các đơn vị trong toàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đồng loạt tổ chức phát động “Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động và Tháng Công nhân” năm 2022.
an toan 1
Sáng ngày 5/5, các đơn vị trong toàn Tập đoàn đồng loạt tổ chức phát động “Tháng hành động về ATVSLĐ - Tháng Công nhân” năm 2022

Tại mặt bằng công nghiệp +75, Công ty CP Than Hà Lầm tổ chức Lễ phát động“Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động và Tháng Công nhân” năm 2022. Đây là đơn vị được TKV và UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo điểm để tổ chức lễ phát động.

Tại buổi lễ, Công ty CP Than Hà Lầm đã phát động hưởng ứng “Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân” năm 2022 với mục tiêu: Đảm bảo AT-VSLĐ, không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng, sự cố loại 1, loại 2 trong lao động sản xuất; chăm lo đời sống CBCNV, ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD trong tháng 5: than sản xuất 200.000 tấn, mét lò đào 1.195m, than tiêu thụ 302.400 tấn, doanh thu 250 tỷ đồng, thu nhập bình quân 17,2 triệu đồng/người-tháng.

Công ty cũng đề ra các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo ATVSLĐ là mục tiêu ưu tiên hàng đầu cùng với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; các giải pháp về kỹ thuật công nghệ; tuyên truyền, huấn luyện; chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, môi trường làm việc cho người lao động; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản trị rủi ro, phát hiện, nhận diện và triệt tiêu các nguy cơ gây TNLĐ, sự cố, hạn chế thấp nhất TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, hướng tới “Phát triển văn hóa an toàn trong lao động”, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ của Công ty.

an toan 2
Các đại biểu và công nhân tham dự Lễ phát động “Tháng hành động về ATVSLĐ - Tháng Công nhân” năm 2022 tại Công ty CP Than Hà Lầm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó TGĐ Tập đoàn TKV Phan Xuân Thủy, Trưởng Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ TKV năm 2022 nhấn mạnh, với đặc thù sản xuất nặng nhọc, độc hại, tiềm ẩn nhiều rủi ro…, TKV luôn xác định công tác ATVSLĐ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình SXKD và đặc biệt quan tâm chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ để cải thiện điều làm việc, đảm bảo an toàn, tăng năng suất lao động.

Đồng thời, quan tâm nhận diện, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV; tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện, nâng cao ý thức của người lao động “tự bảo vệ mình, bảo vệ đồng đội”, do vậy số vụ TNLĐ nghiêm trọng đã giảm đáng kể so với những năm trước đây. 

an toan 3
Phó TGĐ Tập đoàn TKV Phan Xuân Thủy đề nghị Giám đốc và Công đoàn các đơn vị tổ chức tốt “Tháng hành động về ATVSLĐ - Tháng Công nhân” năm 2022

 Để thực hiện “Tháng hành động về ATVSLĐ - Tháng công nhân” năm 2022 đạt kết quả, Phó TGĐ Tập đoàn TKV Phan Xuân Thủy đề nghị các đơn vị trong Tập đoàn tiếp tục nâng cao công tác lãnh đạo của cả hệ thống chính trị trong Tập đoàn, triển khai hiệu quả các văn bản của Trung ương, các bộ ngành, tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn, đặc biệt là Chỉ thị 26 ngày 03/3/2022 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về tăng cường quản lý, chấn chỉnh thực hiện công tác ATVSLĐ.

Giám đốc và Công đoàn các đơn vị tổ chức tốt việc triển khai, thực hiện, nhất là việc huấn luyện các quy trình, quy định, biện pháp thi công tại cấp công trường, phân xưởng, nâng cao kỹ năng nhận diện các nguy cơ rủi ro cùng các biện pháp loại trừ đến tất cả người lao động; nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV.

Tiếp tục khẩn trương, tích cực đầu tư đổi mới công nghệ, đảm bảo môi trường làm việc an toàn; quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho CNVCLĐ; tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn; chuyên môn và công đoàn các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các mục tiêu của Tháng Công nhân, quan tâm chăm lo cho người lao động, tích cực triển khai phong trào thi đua “Ngày công cao - Sản lượng cao - Thu nhập cao”…

an toan 4
Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Than Hà Lầm đã ký giao ước thi đua với các công trường, phân xưởng

Tại lễ phát động, Giám đốc, Công đoàn Công ty CP Than Hà Lầm đã ký giao ước thi đua với các công trường, phân xưởng thực hiện đảm bảo ATVSLĐ và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

an toan 5
Thăm hỏi, tặng quà động viên CNLĐ của Công ty CP Than Hà Lầm bị tai nạn lao động

Nhân dịp này, lãnh đạo các đơn vị đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên công nhân bị tai nạn lao động, gia đình công nhân bị tai nạn lao động của Công ty CP Than Hà Lầm.

 

Hoàng Hà