TKV hoàn tất thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã hoàn thành việc thoái toàn bộ phần vốn tại nhiều doanh nghiệp.

Đó là hoàn thành thoái vốn tại Công ty khoáng sản Steung treng, Công ty CP Vận tải thủy; hoàn thành việc thoái một phần vốn tại Công ty CP Đại lý hàng hải (giảm từ 85% xuống còn 20% vốn điều lệ), tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng (giảm từ 99,2% xuống còn 34,2% vốn điều lệ).

Tổng số tiền thoái vốn thu về 235,88 tỷ đồng, thặng dư 26,2 tỷ đồng. 

TKV đã hoàn thành việc thoái toàn bộ vốn tại Quỹ đầu tư BIDV, thặng dư khoảng 10 tỷ đồng sau khi thoái vốn.

Về sáp nhập, chuyển đổi, TKV cho biết, đã hoàn thành sáp nhập Công ty than Hồng Thái vào Công ty Than Uông Bí, Công ty Kho vận Hòn Gai vào Công ty Tuyển than Hòn Gai.

Đồng thời, TKV cũng hoàn thành hợp nhất Công ty XDM hầm lò 1 và Công ty XDM hầm lò 2; hoàn thành bước 1 về chuyển Ban quản lý các dự án Than Đồng bằng sông Hồng về Viện Khoa học công nghệ mỏ.

Ngoài ra, Tập đoàn hoàn thành việc chuyển Công ty Tư vấn Quản lý dự án thành Ban Quản lý dự án chuyên ngành mỏ than;... 

Đại diện lãnh đạo TKV cho biết, nhu cầu than trong nước tăng đột biến, nhất là nhu cầu than cho sản xuất điện, vượt ngoài dự báo đầu năm của Tập đoàn (than tiêu thụ tăng 5,5 triệu tấn so với năm 2017 và tăng 4,5 triệu tấn so với kế hoạch).

Do đó, việc dự báo, phân tích thị trường than bị động, chưa đảm bảo để có thể chủ động từ khi xây dựng kế hoạch đầu năm. 

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị của TKV cũng chậm cập nhật sự thay đổi về cơ chế điều hành, chậm báo cáo các khó khăn vướng mắc để Tập đoàn xem xét, tháo gỡ... 

Vì vậy, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Tập đoàn, TKV sẽ tiếp tục chuẩn bị cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp Công ty Mẹ – TKV trong năm 2019 theo Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017 – 2020; đồng thời triển khai cụ thể hơn việc sắp xếp các đơn vị theo đề án này. 

Năm 2019, TKV đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 128 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2018; trong đó, sản xuất than 68,8 nghìn thỷ đồng, khoáng sản 19,65 nghìn tỷ đồng, điện lực 12,4 nghìn tỷ đồng... Nộp ngân sách đạt 17,2 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% so với năm 2018...