TKV rót hơn 40 nghìn tấn than trong ngày đầu năm mới 2019

Theo hợp đồng, tàu Việt Thuận Star sẽ nhận 40.300 tấn than cám 6a.1 tại Cảng Cẩm Phả để cung cấp cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1.

Đúng 11 giờ ngày 5/2 (tức mùng 1 Tết Kỷ Hợi), tại Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh), Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả và Công ty Tuyển than Cửa Ông (đều thuộc Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - TKV) đã tổ chức rót tấn than đầu tiên trong ngày đầu năm mới 2019 xuống tàu Việt Thuận Sky vào “xông cảng" lấy than tiêu thụ cho thị trường nội địa. 

Theo hợp đồng, tàu Việt Thuận Star sẽ nhận 40.300 tấn than cám 6a.1 tại Cảng Cẩm Phả để cung cấp cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1. 

Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho biết, trong năm 2019, Tập đoàn đã có nhiều giải pháp, nhóm giải pháp nhằm duy trì và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung đẩy mạnh tăng năng suất, tăng sản lượng khai thác ciuar các đơn vị thành viên đến mức tối đa, đồng thời giao than cho khách hàng, các hộ tiêu thụ với phương châm đúng, đủ, đảm bảo thời gian. Kết thúc tháng 1/2019, TKV đã tiêu thụ được hơn 4 triệu tấn than, đây cũng là sản lượng tiêu thụ cao nhất từ trước đến nay. 

Năm 2019, với mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra; trong đó, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 40 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn.

Ngoài ra, các ngành khoáng sản, sản xuất và kinh doanh điện, vật liệu nổ, cơ khí phấn đấu mức tăng trưởng ổn định, vượt chỉ tiêu so với năm 2018. Tập đoàn phấn đấu doanh thu đạt 128 nghìn tỷ đồng, riêng khối than đạt hơn 68 nghìn tỷ đồng. 

Năm 2018, Cty kho vận và cảng Cẩm Phả đã bố trí, sắp xếp cho 1.042 lượt tàu và 2.043 đoàn sà lan và phương tiện thủy ra, vào nhận than tại an toàn với tổng sản lượng than tiêu thụ qua cảng đạt 36.095 nghìn tấn, trong đó than tiêu thụ nội địa đạt 34.715 nghìn tấn và than xuất khẩu đạt 1.380 nghìn tấn.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Công ty đã bố trí, sắp xếp cho 50 lượt tàu và hơn 150 đoàn sà lan và phương tiện thủy ra vào nhận than tại Cảng an toàn. Tổng sản lượng than tiêu thụ qua Cảng từ đầu năm 2019 đến nay đạt hơn 3 triệu tấn. 

T.Xuân