TKV tiêu thụ 3,45 triệu tấn than trong tháng 8/2019

Trong tháng 8, toàn Tập đoàn TKV đã sản xuất 2,65 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,45 triệu tấn.
tkv tieu thu than

Tháng 9, Tập đoàn TKV đặt mục tiêu tiêu thụ 3,8 triệu tấn than.

 

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong tháng 8, toàn Tập đoàn đã sản xuất 2,65 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,45 triệu tấn, nhập khẩu than 605 ngàn tấn. Các chỉ tiêu SXKD chính của Tập đoàn cũng đều hoàn thành tốt theo kế hoạch đề ra.

Theo đó, doanh thu tiêu thụ than dự kiến đạt 5.055 tỷ đồng; sản xuất, tiêu thụ khoáng sản 1.506 tỷ đồng; sản xuất và bán điện dự kiến 671 tỷ đồng; sản xuất cơ khí dự kiến 145 tỷ đồng; vật liệu nổ công nghiệp dự kiến 335 tỷ đồng; doanh thu khác dự kiến 1.667 tỷ đồng.

Tháng 9, Tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 2,7 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,8 triệu tấn; 119.000 tấn alumin; 4.000 tấn tinh quặng đồng, 1.000 tấn đồng tấm, 900 tấn kẽm thỏi, 12.000 tấn tinh quặng sắt; 540 triệu kWh điện; 5.000 tấn thuốc nổ...

Ban Vật tư thương mại dự báo giá đồng, alumin quý IV/2019 và dự kiến 2020 để tính toán cân đối tài chính khối khoáng sản; khẩn trương ban hành tiêu chuẩn bã xít nghiền sàng chỉ đạo các đơn vị tận dụng nguồn bã xít thải có nguồn pha trộn với than nhập khẩu cung cấp cho các hộ tiêu thụ, dự kiến năm 2019 toàn TKV sản xuất khoảng 500 ngàn tấn bã xít nghiền sàng.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải đã lưu ý công tác nhập khẩu than để đáp ứng cho các hộ tiêu thụ đặc biệt là hộ điện, phấn đấu cả năm 2019 nhập khẩu 7 triệu tấn than.

Ở lĩnh vực Khoáng sản, TKV sẽ tập trung tiêu thụ đồng tấm, tiêu thụ tinh quặng đồng của Công ty CP Tả Phời; triển khai dự án mỏ sắt Nà Rụa; có giải pháp quyết liệt để giải quyết khó khăn của Dự án Đồng Tả Phời, Crommit Cổ Định; phấn đấu tất cả các đơn vị hoàn thành kế hoạch điều hành.

Trong khi giá các loại khoáng sản xuống thấp, các đơn vị khối này cũng sẽ tập trung vào việc tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh để ổn định sản xuất và kinh doanh có hiệu quả.

T.Xuân