TKV tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V

Ngày 11/11, tại TP Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.
Đại biểu về dự
Các Đại biểu về dự Đại hội thi đua yêu nước TKV lần thứ V

Đến dự đại hội có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Vốn Nhà nước và trao tặng các danh hiệu thi đua cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của TKV.

Giai đoạn 2016-2020, do tác động tiêu cực của suy giảm kinh tế thế giới cũng như những tác nhân khách quan của thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất kinh doanh cũng như những mặt hoạt động khác của TKV... Song bằng nỗ lực vượt bậc, Tập đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao, lợi nhuận và nộp ngân sách ngày càng tăng, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng được cải thiện rõ rệt so với giai đoạn trước.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước TKV

Để đạt được kết quả nên trên, công tác thi đua, khen thưởng đóng vai trò hết sức quan trọng. Quán triệt sâu sắc các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng, Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên cơ sở bám sát vào các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên.

Cùng với việc tích cực hưởng ứng triển khai các phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành phát động, TKV đã vận dụng sáng tạo, lồng ghép vào các phong trào thi đua cụ thể của Tập đoàn để triển khai tới 100% các đơn vị thành viên, như: Phong trào thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch phối hợp kinh doanh; phong trào thi đua thực hiện Đề án tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn; phong trào thi đua lao động sáng tạo, giành năng suất kỷ lục; phong trào thi đua đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư, các công trình quan trọng; các phong trào thi đua chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động...

Từ các phong trào thi đua, sức mạnh trong lao động sáng tạo của hơn 96.000 cán bộ công nhân Tập đoàn đã được tập hợp và phát huy cao độ. Kết quả thể hiện rõ qua những con số tăng trưởng bứt phá. Trong 5 năm (2016-2020), tổng doanh thu Tập đoàn đạt 613,9 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 7,9%/năm. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 17,9 nghìn tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 84,5 nghìn tỷ đồng. Năng suất lao động tăng bình quân đạt 12%/năm. Tốc độ tăng tiền lương bình quân đạt 9,2%/năm. Đặc biệt, trong 5 năm qua, tổng sản lượng than khai thác của TKV đạt 188 trệu tấn. Tổng sản lượng than tiêu thụ đạt 205,8 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước trao Huân chương cho các tập thể, cá nhân của TKV

Những kết quả đạt được của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của tỉnh thời gian qua, đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, căn cứ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn tiếp theo, Tập đoàn tiếp tục gắn phong trào thi đua với việc giải quyết các mục tiêu quản lý nhằm phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn; gắn phong trào thi đua với công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; duy trì và đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước mang bản sắc TKV...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước biểu dương những kết quả nổi bật của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam trong việc thực hiện các phong trào thi đua 5 năm qua. Qua đó, Tập đoàn đã khẳng định vai trò then chốt, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; đóng góp ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước, bảo đảm việc làm, thu nhập cho gần 10 vạn người thợ mỏ và lao động trong Tập đoàn.

Để đạt kết quả này là nhờ Tập đoàn đã chú trọng thực hiện tốt, hiệu quả các phong trào thi đua, công tác khen trưởng; luôn chú trọng, phát hiện và bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng và lan tỏa hình ảnh người thợ mỏ, người chiến sĩ trong toàn ngành; kết hợp giữa khen thưởng bằng vật chất với việc tổ chức tham quan trong, ngoài nước... Từ đó, động viên tinh thần thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. 5 năm qua, đã có hơn 19.000 sáng kiến được đưa vào ứng dụng hiệu quả và mang lại giá trị kinh tế, làm lợi cho Tập đoàn trên 2.500 tỷ đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước cũng nêu rõ, trong thời gian tới, TKV sẽ phải đối diện với những thách thức không nhỏ như điều kiện khai thác ngày càng khó khăn, yêu cầu về môi trường ngày càng cao, đặc thù công việc của người thợ mỏ trong hầm lò hay trên khai trường sẽ càng vất vả. Cùng với đó là những tác động của dịch bệnh và thiên tai.

Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Vốn Nhà nước trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam vinh

Vì vậy, Tập đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh thi đua các phong trào thi đua yêu nước; phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; ra sức phấn đấu xây dựng TKV phát triển bền vững và trở thành một ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Đại hội thi đua yêu nước TKV lần thứ V

Với những thành tích đã đạt được, nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương độc lập hạng Nhất cho Trường Cao đẳng Than và Khoáng sản Việt Nam; Huân chương lao động hạng Nhì cho 1 tập thể; Huân chương lao động hạng Ba cho 2 tập thể và 1 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam và 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 41 cá nhân. Nhiều cá nhân, tập thể khác cũng vinh dự nhận các phần thưởng cao quý khác.

 

Thúy Hà - Mạnh Hùng