Tổng Công ty Điện lực - TKV: 9 tháng doanh thu trên 10 ngàn tỷ đồng

Giá thị trường giữ ở mức đảm bảo có lợi nhuận, yếu tố thị trường thuận lợi đã giúp các đơn vị trong Tổng Công ty Điện lực - TKV khai thác vận hành hiệu quả, ổn định các nhà máy điện mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao.

Từ đầu năm 2019 đến nay, hầu hết các nhà máy trong Tổng công ty đều duy trì vận hành với công suất cao. Tổng công ty đã thực hiện vượt mức các chỉ tiêu so với kế hoạch 9 tháng được giao.

Cụ thể, kết thúc 9 tháng, sản lượng điện sản xuất đạt 7,342 tỷ kWh, bằng 75,07% kế hoạch năm và bằng 106,8% so cùng kỳ; Sản lượng điện thương phẩm đạt 6,522 tỷ kWh đạt 74,61% kế hoạch năm và đạt 106,3% so với cùng kỳ. Sản lượng than nguyên khai đạt 104.968 tấn, đạt 87,5% kế hoạch năm; sản xuất 114.770 tấn than sạch, đạt 88% kế hoạch năm; tiêu thụ 108.826 tấn đạt 83,6% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu 9 tháng đạt 10.094 tỷ đồng, bằng 78,65% kế hoạch năm, trong đó, doanh thu sản xuất điện đạt 9.962 tỷ đồng, bằng 78,9% kế hoạch năm; doanh thu sản xuất than đạt 131,899 tỷ đồng đạt 85,5% kế hoạch năm.

Bên cạnh việc tăng năng lực sản xuất, Tổng Công ty đặc biệt chú trọng đến việc quản lý chặt chẽ công tác kỹ thuật của từng nhà máy; tăng cường công tác quản trị chi phí, quản lý chặt nguyên liệu đầu vào. Theo đó, Tổng công ty đã tập trung vào công tác kiểm soát chất lượng than, dầu, hóa chất, đảm bảo chất lượng than cấp theo đúng các chỉ tiêu trong hợp đồng mua bán than. Kết quả, các nhà máy suất tiêu hao than, điện tự dùng tổ máy, Tổng Công ty đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc từ việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác chăm sóc, bảo dưỡng thiết bị đảm bảo vận hành ổn định;

Quý IV/2019, Tổng Công ty đặt mục tiêu sản xuất 2,658 tỷ kWh điện; lũy kế tổng sản lượng điện sản xuất sẽ đạt 10 tỷ kWh, đảm bảo vận hành các nhà máy ổn định an toàn.

Mạnh Hùng