Tổng công ty Khoáng sản TKV thu hơn 61,5 tỷ đồng từ thoái vốn tại Kim loại màu Nghệ Tĩnh

Tổng công ty Khoáng sản TKV vừa bán hết toàn bộ 2.367.040 cổ phần (100% số chào bán) cho 1 nhà đầu tư tổ chức và 18 cá nhân với giá đấu thành công bình quân 26.004 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 61,5 tỷ đồng.

Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa diễn ra phiên bán đấu giá thoái vốn số cổ phần tại Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh của Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

Số lượng cổ phần chào bán là 2.367.040 cổ phần (23,6 tỷ đồng theo mệnh giá), tương đương 60,93% vốn điều lệ tại Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh với mức giá khởi điểm 26.000 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá thu hút sự quan tâm của 1 nhà đầu tư tổ chức và 18 nhà đầu tư cá nhân, khối lượng cổ phần đăng ký mua đạt 3.320.100 cổ phần, gấp 1,4 lần khối lượng cổ phần chào bán. Mức giá đặt mua cao nhất và thấp nhất đạt 26.100 và 26.000 đồng/cổ phần.

Kết quả sau phiên đấu giá, Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP đã bán hết toàn bộ 2.367.040 cổ phần (100% số chào bán) cho 1 nhà đầu tư tổ chức và 18 cá nhân với giá đấu thành công bình quân 26.004 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 61,5 tỷ đồng.

Kim loại màu Nghệ Tĩnh có vốn điều lệ 38,85 tỷ đồng. Công ty kinh doanh chính trong lĩnh vực tư vấn thăm dò, khảo sát, khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản (quặng, thiếc và các khoáng sản khác) và xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, sản xuất - mua bán vật liệu xây dựng…

 

 

Thanh Xuân