Tổng cục QLTT thành lập Tổ công tác về thương mại điện tử

Tổ 368 tham mưu, giúp Tổng cục trưởng về quản lý thị trường trong thương mại điện tử để nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc việc tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử.

Hiện nay, tình trạng kinh doanh, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng công khai trên các website thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội đến mức báo động và thực sự gây ảnh hưởng đến xã hội, đến niềm tin của người tiêu dùng.

Qua số liệu kiểm tra xử lý năm 2019, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) cả nước đã thực hiện kiểm tra 2.403 vụ việc, xử lý 2.213 vụ việc vi phạm hành chính, xử phạt hơn 16 tỷ đồng, trị giá hàng vi phạm gần 41 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu về thương mại điện tử và các hành vi lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng hoá nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả.

Tổng cục QLTT thành lập Tổ công tác về thương mại điện tử
Tổ 368 tham mưu, giúp Tổng cục trưởng về QLTT trong thương mại điện tử để nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc việc tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử

Nhằm thu thập, tiếp nhận, xác minh thông tin các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường thương mại điện tử của lực lượng QLTT, Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT (Bộ Công Thương) đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-TCQLTT về việc thành lập Tổ công tác về Thương mại điện tử do ông Nguyễn Kỳ Minh, Phó Chánh văn phòng Tổng cục làm Tổ trưởng (Tổ 368).

Tổ 368 có nhiệm vụ tham mưu, giúp Tổng cục trưởng về QLTT trong thương mại điện tử trên phạm vi cả nước để nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc việc tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử của thương nhân, tổ chức, cá nhân và các mô hình kinh doanh thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, Tổ 368 cũng có nhiệm vụ phối hợp kiểm tra, xử lý các vụ việc hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan, lực lượng chức năng có thẩm quyền xử lý các vụ việc, hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động QLTT trong môi trường thương mại điện tử.

Thành lập Tổ công tác về Thương mại điện tử
Ngoài ra, Tổ 368 còn có nhiệm vụ xây dựng, đề xuất các giải pháp, phương án đấu tranh, phòng, chống và xử lý vi phạm pháp luật có liên quan đến QLTT trong môi trường thương mại điện tử

Ngoài ra, Tổ 368 còn có nhiệm vụ xây dựng, đề xuất các giải pháp, phương án đấu tranh, phòng, chống và xử lý vi phạm pháp luật có liên quan đến QLTT trong môi trường thương mại điện tử trình Tổng cục trưởng xem xét, phê duyệt. Đồng thời, đôn đốc việc thực thi chỉ đạo của cấp trên, kế hoạch, chương trình có liên quan đến lĩnh vực QLTT trong thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, Tổ 368 cũng có nhiệm vụ xây dựng các đề án, chương trình hành động, chuẩn bị các phương tiện cần thiết, tham vấn chuyên gia, sẵn sàng phản ứng nhanh, hỗ trợ chuyên môn cho lực lượng QLTT trong quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Cùng với những chuyển biến tích cực trong QLTT từ khi thành lập mô hình Tổng cục hoạt động theo hệ thống dọc, việc thành lập Tổ công tác chuyên trách về thương mại điện tử sẽ tạo ra bước đột phá mới trong cuộc đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử.

 

Hạ An