Tra cứu thời gian đóng bảo hiểm xã hội qua tin nhắn điện thoại

Không chỉ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động cũng có thể tự tra cứu thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của mình bằng một số thao tác đơn giản trên điện thoại di động.

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 330/CNTT-PM về việc triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Theo đó, người lao động có thể tự tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của mình bằng cách gửi tin nhắn đến tổng đài 8179 như sau:

- Tra cứu thời gian tham gia BHXH:

+ Cú pháp gửi tin nhắn: TC BHXH {mã số BHXH}

+ Ví dụ: Soạn tin nhắn TC BHXH 0110129425 gửi 8179

+ Nội dung trả lại: Mã số BHXH: 0110129425, Thời gian tham gia BHXH: 9 năm 7 tháng; Thời gian tham gia BHTN: 8 năm 8 tháng

- Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian:

+ Cú pháp gửi tin nhắn: TC BHXH {mã số BHXH} {từ tháng-năm} {đến tháng-năm}

+ Ví dụ: Soạn tin nhắn với cú pháp TC BHXH 0110129425 012016 122017 gửi 8179.

+ Nội dung trả lại: Mã số BHXH: 0110129425, Thời gian tham gia BHXH: 2 năm; Thời gian tham gia: 2 năm (Tổng thời gian tham gia BHXH: 9 năm 7 tháng; Tổng thời gian tham gia BHTN là 8 năm 8 tháng)

- Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian theo năm:

+ Cú pháp gửi tin nhắn: TC BHXH {mã số bảo hiểm xã hội} {từ năm} {đến năm}

+ Ví dụ: Soạn tin nhắn với cú pháp TC BHXH 0110129425 2017 2018 gửi 8179.

+ Nội dung trả lại: Mã số BHXH: 0110129425, Thời gian tham gia BHXH: 1 năm 11 tháng; Thời gian tham gia BHTN: 1 năm 6 tháng (Tổng thời gian tham gia BHXH: 9 năm 7 tháng; Tổng thời gian tham gia BHTN là 8 năm 8 tháng)

- Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT:

+ Cú pháp gửi tin nhắn: TC BHYT {mã thẻ bảo hiểm y tế} 

+ Ví dụ: Soạn tin nhắn với cú pháp TC BHYT hc4010110129425 gửi 8179.

+ Nội dung trả lại: Mã thẻ: HC40101101129425, Nơi ĐKKCB BĐ: Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng, Giá trị sử dụng từ 01/01/2018 đến 31/12/2018, Thời điểm đủ 05 năm liên tục từ ngày 30/6/2018.

- Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ:

+ Cú pháp gửi tin nhắn: TC BHYT {mã thẻ bảo hiểm y tế}

+ Ví dụ: Soạn tin nhắn với cú pháp TC BHYT hc4010110129425 gửi 8179.

+ Nội dung trả lại: Hồ sơ 03524_G/2018/04904: BHXH đã xử lý xong hồ sơ. Vui lòng đến nhận kết quả.

Theo Công đoàn Công Thương Việt Nam