Dự án có tổng mức đầu tư hơn 798 tỷ, đầu tư giai đoạn 1 có quy mô trên 263 ha. Công ty dự kiến hoàn thành kết cấu hạ tầng cơ bản Khu công nghiệp, trạm xử lý nước thải trong vòng 2 năm (tháng 6-2008 đến 6-2010) và đến năm 2014 sẽ hoàn thành toàn bộ kết cấu hạ tầng.