Thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND thành phố Hà Nội về việc thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn từ 2021 -2025 và quy định một số chính sách, nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Năm 2021, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội triển khai thực hiện chương trình thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp thành lập mới năm 2021: Hỗ trợ kinh phí dịch vụ chứng thực (01) chữ ký số và khởi tạo, cài đặt hóa đơn điện tử kèm 500 hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp thành lập mới năm 2021 (ước tối đa 1 triệu đồng/dịch vụ cho mỗi doanh nghiệp).

Theo ông Lê Văn Quân, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội, việc này sẽ thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp, chuyển đổi số. Hơn nữa, từ kết quả cụ thể mà doanh nghiệp thụ hưởng sẽ lan tỏa, tác động nhiều đơn vị khác chủ động triển khai chuyển đổi số, từ đó góp phần cải thiện sức mạnh, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

“Mục tiêu của Hà Nội trong 5 năm tới là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; kiên trì các giải pháp nâng cao PCI; từng bước hình thành, phát triển một số mô hình kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ; đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, nâng cao tỷ trọng đóng góp của kinh tế số trong GRDP lên mức 30% vào năm 2025”, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Trần Ngọc Nam cho hay.

Các doanh nghiệp có thể đăng ký gói hỗ trợ thông qua 2 cách: Đăng ký trực tiếp tại Quầy giao dịch Bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.