Trình Chính phủ số tiền dự kiến hoãn, giãn nộp thuế ước khoảng 115.000 tỷ đồng

Bộ Tài chính  vừa tiếp tục trình Chính phủ áp dụng gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất với tổng số tiền dự kiến được hoãn, giãn nộp thuế ước khoảng 115.000 tỷ đồng.

Để đảm bảo chính sách ban hành được áp dụng rộng rãi cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, Bộ Tài chính  vừa tiếp tục trình Chính phủ áp dụng gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất với tổng số tiền dự kiến được hoãn, giãn nộp thuế ước khoảng 115.000 tỷ đồng. Đáng chú ý sẽ có thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ trong chính sách lần này.

Trong năm 2020, các chính sách hỗ trợ về tài chính mà điển hình là gia hạn thuế và tiền thuê đất đã ra đời rất kịp thời, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) về nguồn tài chính trong lúc khó khăn do đại dịch covit -19 để duy trì sản xuất kinh doanh. Nhận thấy, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của DN, nhất là DNNVV.

Do đó, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính vượt qua khó khăn, hỗ trợ thị trường, từ đó góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2021, Bộ Tài chính  thấy rằng cần tiếp tục thực hiện một số giải pháp hỗ trợ, trong đó các giải pháp gia hạn, và giãn nộp, đồng thời bổ sung đối tượng được hỗ trợ về thuế, tiền thuê đất.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, để tạo điều kiện cho công tác quản lý thuế theo đúng chức năng, tránh tăng thủ tục hành chính, đồng thời tránh thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước thì đối tượng được giãn, hoãn thuế được Bộ Tài chính Trình Chính phủ lần này dựa trên nguyên tắc lựa chọn đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất là những doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề do dịch Covid-19.

Để biết được các đối tượng được miễn, giảm có thực sự khó khăn hay không, Bộ sẽ căn cứ vào báo cáo chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số tồn kho, nhất là tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo. Ngoài ra, còn căn cứ tình hình kết quả sản xuất kinh doanh và nộp ngân sách nhà nước năm 2020 theo nhóm, ngành cũng như các quy định của Chính phủ để đề xuất. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với toàn bộ các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020. 

Ngoài những đối tượng đã xác định được đầy đủ các tiêu chí nêu trên, Bộ Tài chính còn đề xuất bổ sung đối tượng được giãn nộp thuế và tiền thuê đất là  tổ chức, DN, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực: hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin.

Cùng với đó là các đối tượng thuộc lĩnh vực khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên được thu theo hiệp định, hợp đồng); hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng; sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị... cũng được xem xét đưa vào đối tượng được giãn nộp thuế và tiền thuê đất.

Trước tình hình dịch bệnh kéo trong thời gian khá dài và còn tiếp tục phức tạp khi chưa có vacxin và cách khống chế đại dịch hiệu quả thì giải pháp mà Bộ Tài chính đề xuất hỗ trợ thời điểm hiện nay vô cùng cấp bách, cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho DN cũng như các đối tượng chịu tác động của đại dịch. Sau khi cân đối và tính toán để vừa hỗ trợ được cho doanh nghiệp mà không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Tài chính đề nghị thời gian gia hạn là 5 tháng. 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT 5 tháng đối với số thuế GTGT phải nộp từ tháng 1 - 6/2021, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh của các tháng đó tạm thời được giãn, chưa phải nộp khoảng 68.800 tỷ đồng, cũng đồng nghĩa NSNN tạm thời giảm theo số tương ứng. Số thu này sẽ được huy động vào trước 31/12/2021 nên NSNN của năm 2021 vẫn được đảm bảo.

Đối với thuế TNDN, để tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho DN nhất là trong giai đoạn hiện nay, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2021 của DN, thời gian gia hạn là 3 tháng.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2021. Như vậy, số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 1.300 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm cũng được Bộ Tài chính cũng đề xuất gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021. Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng.

Phương Hoa