Tro, xỉ, thạch cao, chất thải nguy hại tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình được xử lý như thế nào?

Đảm bảo các thành phần trong khí thải nhà máy phát điện than theo quy định của pháp luật, Công ty Nhiệt điện Thái Bình đồng thời chủ động tìm kiếm các giải pháp để quản lý, xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao, chất thải nguy hại.

Công ty Nhiệt điện Thái Bình là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được xây dựng tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình có tổng công suất lắp đặt 600MW gồm 2 tổ máy công suất 300MW. Nhà máy phát điện thương mại Tổ máy 1 từ ngày 16/01/2018; Tổ máy 2 từ ngày 22/3/2018. Sản lượng điện sản xuất ra hàng năm khoảng 3,6 tỷ kWh, sử dụng khoảng 1,6 triệu tấn than/năm, lượng tro xỉ từ nhà máy khoảng 90.000 tấn xỉ và 350.000 tấn tro.

Nhà máy đi vào vận hành đã góp phần tăng cường năng lực cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình, các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Thực hiện Quyết định 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh, sử dụng, tiêu thụ tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên vật liệu xây dựng và các công trình xây dựng khác, Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với đơn vị bao tiêu là Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Phong. 

xe bồn
Hệ thống xe tải vận chuyển tro, xỉ chất thải từ Nhà máy đưa đến nơi xử lý

Xỉ của nhà máy được thải ra bãi chứa bằng hệ thống bơm cao áp qua đường ống; tro bay được gom vào các phễu và bơm vào xe bồn bằng ống kín. Trước khi bơm, xỉ được trộn nước, ngăn chặn sự phát tán ra môi trường xung quanh khi gặp gió, lốc. Bãi thải xỉ cũng được bố trí cách ly, biệt lập với khu dân cư. Xỉ theo đường bộ từ Công ty Nhiệt điện Thái Bình vận chuyển đến Bến bốc dỡ khu vực cầu Trà Lý - Tiền Hải, Thái Bình theo đường thủy chở đến Cảng xi măng Thành Thắng.

Theo số liệu thống kê, năm 2019, Công ty tiêu thụ 240.522 tấn tro; 30.691 tấn xỉ; 31.173 tấn thạch cao. Tương tự, đến hết tháng 7/2020, tiêu thụ 237.590 tấn tro; 23.349 tấn xỉ; 25.581 tấn thạch cao.

Tro bay sản xuất ra được vận chuyển từ ống si lô đến nơi tiêu thụ tại các nhà máy xi măng trong nước như Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa, Nhà máy Xi măng Xuân Thành tỉnh Hà Nam… bằng hệ thống xe bồn kín không phát tán bụi ra môi trường.

Thạch cao được vận chuyển theo đường bộ từ Công ty Nhiệt điện Thái Bình đến Bến bốc dỡ khu vực cầu Trà Lý - Tiền Hải - Thái Bình, theo đường Thủy chở đến Bến Cảng Ninh Phúc - TP. Ninh Bình và giao cho khách hàng vận chuyển tiếp đến Công ty TNHH Long Sơn Thanh Hóa.

Chất thải nguy hại được vận chuyển bằng đường bộ trên xe tải đưa đến nơi xử lý của Công ty Cồ phần Đầu tư và Kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC là đơn vị đã ký kết hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại cho Công ty.

đường vào Nhà máy
Đường vào khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Trong những năm tới, Công ty Nhiệt điện Thái Bình tiếp tục phối hợp với đơn vị bao tiêu, tiêu thụ 100% khối lượng tro, xỉ, thạch cao một cách có hiệu quả và quan trọng hơn thực hiện đúng Quyết định 452/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đảm bảo vận hành nhà máy an toàn, phát triển bền vững đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã, đang từng bước hoàn thiện công tác quản lý môi trường, quản lý tro, xỉ, thạch cao, chất thải nguy hại và thực hiện theo đúng quy định của EVN, địa phương, các văn bản quy định của Nhà nước.

Mạnh Hùng