Trung tâm Dịch vụ việc làm Nam Định: Tiên phong tìm kiếm giải pháp tối ưu cho lao động việc làm

Với những nỗ lực trong công tác nghiên cứu thị trường lao động việc làm, tích cực liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định đã có bước tiến bộ vượt bậc trong mọi nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm 2018, Trung tâm đã có những con số tích cực trong công tác tham mưu thể hiện qua số văn bản thiết thực: 6.208 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng; 534 quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; 243 quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; 169 quyết định hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm

Vấn đề lao động việc làm luôn là điểm nóng nhức nhối không chỉ với riêng tỉnh Nam Định mà trên toàn quốc. Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm trong công tác tư vấn, Trung tâm việc làm Sở LĐ TB và XH Nam Định đã nỗ lực không ngừng, tiên phong tìm kiếm các giải pháp tối ưu nhằm tư vấn việc làm và học nghề tối đa cho người lao động. Năm 2018 tư vấn cho hơn 44,6 nghìn lượt người, vượt xa so với ước thực hiện năm 2017 tới hơn 30%. Thống kê các chỉ tiêu cho thấy, tất cả số lượt người được tư vấn việc làm, học nghề cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), cho lao động lần đầu, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước đều cơ bản tăng từ 20% cho đến trên 30% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Trung tâm đã kết nối với  doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động, kịp thời tư vấn và hỗ trợ cho hàng trăm lượt lao động việc làm.

Trung tâm đã kết nối để hàng trăm lượt lao động có việc làm tại các doanh nghiệp

Để đạt được những tiến bộ khả quan này, công tác thu thập, khai thác thông tin thị trường lao động chiếm một vai trò không nhỏ. Năm 2018, đội ngũ CBNV Trung tâm đã hăng say nghiên cứu tổng hợp đầy đủ các chỉ tiêu kết quả hoạt động Sàn như: Số nhu cầu tuyển, số doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng, số người tham gia các phiên giao dịch tìm kiếm việc làm, tham gia phỏng vấn, được DN hẹn sau phỏng vấn và được tuyển dụng. Trong đó công tác khai thác thông tin việc làm trống của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết. Trung tâm đã kết nối với 1.801 doanh nghiệp, tìm ra 442 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động, kịp thời tư vấn và hỗ trợ cho hàng trăm lượt lao động việc làm.

Đã từ nhiều năm, công tác bảo hiểm thất nghiệp luôn là một trong những mặt mạnh được Trung tâm giải quyết hiệu quả. Năm 2018, Trung tâm đã xử lý 6.400 số trường hợp người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), 732 số người sau khi được tư vấn không nộp hồ sơ hưởng BHTN, 8.277 số người hưởng TCTN được tư vấn giới thiệu việc làm và 221 số người nhận được việc làm khi đang hưởng TCTN.

Song song với công tác tìm kiếm và tư vấn việc làm cho doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm cũng đẩy mạnh công tác đào tạo, tư vấn học tiếng Hàn Quốc cho những lao động có nguyện vọng thông qua việc khai thác thông tin đào tạo của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Ngoài ra, công tác tổ chức hành chính cũng có nhiều tiến bộ: Theo dõi và sử dụng nguồn kinh phí theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018, đảm bảo thu- chi theo quy định của quy chế chi tiêu nội bộ và dự toán chi ngân sách Nhà nước trong năm.

Trung tâm dịch vụ việc làm Nam Định mở phiên giao dịch việc làm lưu động

Trung tâm dịch vụ việc làm Nam Định mở phiên giao dịch việc làm lưu động

Nhìn chung trong năm 2018, Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao: kết nối và thu thập thông tin việc làm trống của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận có nhu cầu tuyển lao động; hàng tháng thông báo thông tin thị trường lao động trên đài phát thanh các huyện, thành phố, Đài truyền hình tỉnh, tuyên truyền lưu động. Đặc biệt tổ chức các phiên giao dịch việc làm cố định vào ngày mùng 10 dương lịch hàng tháng và 06 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghiệp Nam định và tại các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Xuân Trường. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu tìm việc làm; tư vấn cho người lao động thất nghiệp về chính sách pháp luật lao động, về thông tin thị trường lao động chung của cả tỉnh để người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động. Bên cạnh đó, thực hiện tư vấn tập thể cho học sinh, sinh viên các trường nghề trên địa bàn tỉnh để các em sớm hiểu rõ về thông tin thị trường lao động chung của tỉnh; hướng dẫn cho 6.400 người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và tham mưu cho lãnh đạo Sở các quyết sách hưởng TCTN…

Do một số khó khăn tồn đọng về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác hoạt động Sàn, đào tạo còn thiếu, chật hẹp và kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường còn chưa đủ…, Trung tâm cũng kiến nghị UBND tỉnh, ngành chủ quản, các ngành chức năng có biện pháp điều chỉnh phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2019 đạt kết quả tốt nhất, giúp giải quyết tối ưu mọi vấn đề về lao động việc làm trên địa bàn Tỉnh.

Hoàng Dương