Trung tâm dịch vụ việc làm Nam Định: Tư vấn gần 33 nghìn lượt người chỉ trong 8 tháng

Chung tay đưa Nam Định phát triển giàu mạnh, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định đã nỗ lực trên mọi mặt trận, từ phân tích khảo sát thị trường lao động đến tích cực tổ chức các phiên giao dịch việc làm, quyết tâm xóa bỏ nạn thất nghiệp và hỗ trợ việc làm tối đa cho người lao động.

Tiếp tục phát huy những thành quả tích cực đã đạt được trong năm 2018, chỉ 8 tháng đầu năm 2019, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định đã có những chuyển biến vượt bậc. Tư vấn việc làm và học nghề cho 32.943 lượt người, tương ứng 411,8% so với kế hoạch, thực hiện giới thiệu việc làm cho 2.247  lao động (trong đó, giới thiệu việc làm trong nước cho 2.022 lao động và giới thiệu việc làm ngoài nước cho 225 lao động), vượt xa so với cùng kỳ năm trước.

Hàn Quốc vẫn đang là thị trường nóng về nhu cầu lao động. Do đó, để giải quyết việc làm ngoài nước, Trung tâm đã tư vấn học tiếng Hàn Quốc cho người lao động có nhu cầu và hướng dẫn đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc cho 293 lao động trong đó: 260 lao động đăng ký ngành sản xuất chế tạo, 20 lao động đăng ký ngành ngư nghiệp,13 lao động đăng ký ngành xây dựng.

Để đạt được kết quả này, công tác thu thập, khai thác thông tin thị trường lao động chiếm một vai trò không nhỏ. Bên cạnh đó, Trung tâm còn thực hiện công tác phân tích và dự báo thị trường lao động. Năm 2019, đội ngũ Cán bộ, nhân viên Trung tâm đã nghiên cứu tổng hợp đầy đủ các chỉ tiêu kết quả hoạt động như: Số nhu cầu tuyển, số doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng, số người tham gia các phiên giao dịch tìm kiếm việc làm, tham gia phỏng vấn, được doanh nghiệp hẹn sau phỏng vấn và được tuyển dụng.

Trung tâm dịch vụ việc làm Nam Định mở phiên giao dịch việc làm lưu động

 

Trong đó công tác khai thác thông tin việc làm trống của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định là hết sức cần thiết. Trong 8 tháng đầu năm, Trung tâm đã kết nối, khai thác thông tin của 802 doanh nghiệp, tìm ra 43.848 việc làm trống, hoàn thành tốt 9 phiên giao dịch việc làm, 7 phiên giao dịch việc làm cố định và 2 phiên giao dịch việc làm lưu động.

Kết quả đã có 141 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển lao động tại phiên,  2.204 lượt người tham gia phiên, 684 người tham gia phỏng vấn tại phiên; có 134 người được tuyển dụng tại phiên và 387 người  được doanh nghiệp hẹn phỏng vấn tại doanh nghiệp. Phối hợp với phòng Việc làm – An toàn lao động của Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh thực hiện nhập dữ liệu Cung- Cầu lao động năm 2019 vào phần mềm; điều tra Cầu lao động tại 15 xã/phường trên địa bàn Tp.Nam Định; điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019 của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Song song với việc tổ chức định kỳ các phiên giao dịch việc làm, để thông tin việc làm được thường xuyên cập nhật và phổ biến đến đông đảo doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm vẫn tích cực tuyên truyền lưu động, đăng tin trên truyền hình và các báo đài địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện tư vấn tập thể cho học sinh, sinh viên các trường nghề trên địa bàn tỉnh để các em sớm hiểu rõ về thông tin thị trường lao động chung của tỉnh.

Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm Nam Định

 

Đã từ nhiều năm, công tác bảo hiểm thất nghiệp luôn là một trong những mặt mạnh được Trung tâm giải quyết hiệu quả. 8 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã hướng dẫn cho 4.599 lao động nộp hồ sơ hưởng BHTN (Bảo hiểm thất nghiệp) với 4.396 lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng; 4.189 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp;123 người được hỗ trợ học nghề và 129 người có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bên cạnh tư vấn, hỗ trợ việc làm mới, để đạt được hiệu quả cao nhất, Trung tâm vẫn nỗ lực thực hiện các giải pháp đào tạo và khuyến khích người hưởng BHTN đủ điều kiện quay trở lại thị trường lao động.

Trung tâm đã kết nối để hàng trăm lượt lao động có việc làm tại các doanh nghiệp

 

Ngoài ra, công tác tổ chức hành chính cũng có nhiều tiến bộ:  Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; Quyết toán nguồn kinh phí năm 2019; Theo dõi và sử dụng nguồn kinh phí theo quy chế chi tiêu nội bộ; Đảm bảo thu - chi theo đúng quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan và Dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019.

Do một số khó khăn tồn đọng về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác hoạt động Sàn, đào tạo còn thiếu, chật hẹp và kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường còn chưa đủ…, Trung tâm mong muốn được các ban, ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch trong 4 tháng cuối năm 2019 đạt kết quả tốt.

Hoàng Dương