Trường Đại học Điện lực thông báo Đề án tuyển sinh đại học năm 2022

Thông báo Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 trên cả nước, chỉ tiêu chi tiết cho các ngành của Trường Đại học Điện lực cụ thể như sau: