Trường Đại học Điện lực vận động tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 đã và đang có những tác động to lớn đến mọi mặt đời sống xã hội ở khắp nơi trên toàn quốc. Nhiều tác động được dự báo sẽ kéo dài và nhiều thay đổi trong đời sống xã hội ngay cả khi hết dịch.

Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Qũy vắc-xin Covid-19. Và hưởng ứng cuộc vận động của Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trường Đại học Điện lực đã tổ chức vận động cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn trường chia sẻ, đóng góp một phần thu nhập của mình để mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu sản xuất vắc xin trong nước, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này.

CBVC trường Đại học Điện lực luôn nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19.
Cán bộ công  chức Trường Đại học Điện lực luôn nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19

Với tinh thần của trường Đại học Điện lực cùng truyền thống đoàn kết, “lá lành đùm lá rách”, Ban Giám hiệu Nhà trường tin tưởng rằng mỗi cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn trường, bằng tấm lòng nhân ái của mình sẽ tích cực hưởng ứng đợt vận động và lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái".

Được biết, Quỹ Vắc xin phòng COVID-19 tổ chức nhằm kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các doanh nghiệp, doanh nhân, mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện tham gia đóng góp, hỗ trợ cho Quỹ với tấm lòng và trách nhiệm vì sức khỏe mỗi người, vì cộng đồng, vì quốc gia, dân tộc và với tinh thần đoàn kết quốc tế, chung tay đẩy lùi đại dịch ở mỗi quốc gia và toàn cầu.

Đây cũng là dịp để thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tình cảm, sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè, đối tác quốc tế; nâng niu, trân trọng, sử dụng đúng mục đích và công khai, minh bạch từng đồng đóng góp của nhân dân và bạn bè quốc tế.

 

Hải Lan