Trường Đại học Kinh tế - kỹ thuật công nghiệp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội

Về Nam Định vào một buổi sáng đầu đông, chúng tôi đến Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp I đúng vào dịp Nhà trường công bố Quyết định nâng cấp lên đại học. Nhìn lại chặng đường 51 năm xây
  • Từ khóa: