Từ kỳ quyết toán thuế năm 2020, cá nhân có thể tự quyết toán online

Để giúp người nộp thuế biết về chính sách thuế, cũng như thủ tục quyết toán thuế năm 2020, và chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn chi tiết về chính sách thuế thu nhập cá nhân cho kỳ quyết toán thuế năm 2020.

Quyết toán thuế TNCN năm 2020 thực hiện theo các quy định tại Luật thuế TNCN, Thông tư số 111, Thông tư số 92, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Trường hợp người nộp thuế có vướng mắc, bạn có thể liên hệ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được hỗ trợ hoặc sử dụng hình thức hỗ trợ trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc Cục Thuế.

Có thể tự quyết toán online mà không cần đến cơ quan thuế quản lý công ty hiện đang làm việc hay không?

Để hỗ trợ tối đa NNT thực hiện quyết toán thuế TNCN, từ kỳ quyết toán năm 2020 ngành thuế đã triển khai cung cấp dịch vụ khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế (QTT) bằng phương thức điện tử. Như vậy, từ kỳ quyết toán thuế năm 2020 cá nhân có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo phương thức điện tử tại Cổng thông tin thuế điện tử - phân hệ dành cho cá nhân của Tổng cục Thuế (https://canhan.gdt.gov.vn) nếu cá nhân đã đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử.

Trường hợp chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì cũng được hỗ trợ sử dụng các ứng dụng hỗ trợ kê khai của cơ quan thuế để khai và nộp hồ sơ quyết toán qua đường điện tử nhưng phải kèm theo hồ sơ giấy gửi đến cơ quan thuế (có thể gửi qua đường bưu điện). Để được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử, cá nhân có thể thực hiện tại cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trực tiếp đến cơ quan thuế để được hỗ trợ cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử.

Làm thế nào đê cá nhân có thể đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cá nhân phục vụ việc thanh quyết toán thuế, trong đó có thuế TNCN?Đơn vị nào tiếp nhận và hướng dẫn quyết toán thuế TNCN?

Nhằm mở rộng triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử đổi với đối tượng cá nhân ở phạm vi toàn quốc, tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế, và việc thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2020 cũng như  đảm bảo đạt được các mục tiêu của Chính phủ, Bộ Tài chính đề ra, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố, các chi cục thuế tập trung tổ chức cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC. Theo đó, người nộp thuế có thể đăng ký tài khoản giao dịch điện tử bằng một trong 3 cách.

Thứ nhất, cá nhân đã được cấp tài khoản giao dịch điện tử thì người nộp thuế sử dụng tài khoản đã được cấp để thực hiện các dịch vụ thuế điện tử đã được cung cấp trên hệ thống ETAX.

Thứ hai, nếu cá nhân chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử có thể đến bất kỳ cơ quan thuế để được cấp tài khoản theo quy định tại Điều 15 Thông tư sổ 110/2015/TT-BTC.

Thứ ba, cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì được phép đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia mà không cần phải đến cơ quan thuế (dự kiến triển khai trong tháng 2/2021).

Bên cạnh đó, các cục thuế địa phương đang khẩn trương xây dựng kế hoạch và nội dung tuyên truyền để khuyến khích người nộp thuế là cá nhân có mã số thuế nhưng chưa có chữ ký số để được cấp tài khoản giao dịch điện tử và thực hiện các dịch vụ thuế điện tử với cơ quan thuế. Đặc biệt, các cá nhân có tài khoản giao dịch điện tử kê khai nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trên dịch vụ thuế điện tử để giảm ách tắc khi nộp hồ sơ giấy tại các cơ quan thuế, theo các nội dung đã được hướng dẫn.

Khi thay đổi chứng minh thư, hộ chiếu, có cần đi đăng ký lại không hay mở mã số thuế mới? nếu dùng một lúc hai mã số thuế hoặc dùng mã số thuế tương ứng với số giấy tờ cũ có bị phạt không?

Khi thay đổi CMND, hộ chiếu,.. cá nhân thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Tại điểm b Khoản 3 Điều 30 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc Hội quy định "b) Cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó.". Do vậy, trường hợp cá nhân dùng một lúc hai mã số thuế hoặc dùng mã số thuế tương ứng với số giấy tờ cũ, chưa thay đổi thông tin theo giấy tờ mới sẽ bị xử phạt theo quy định.

Phương Anh