Ukraine khởi xướng điều tra tự vệ toàn cầu để hạn chế gạch men nhập khẩu

Ủy ban Liên ngành về Thương mại quốc tế Ukraine mới đây đã khởi xướng vụ việc điều tra nhằm áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với một số sản phẩm gạch men (ceramic tiles) nhập khẩu, được phân loại theo mã HS 6907.

Theo đó, việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu sẽ hạn chế nhập khẩu nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước khi có sự gia tăng nhập khẩu đột biến gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. Biện pháp tự vệ được áp dụng với tất cả các nguồn nhập khẩu mà không phân biệt xuất xứ của hàng hóa, ngoại trừ một số ngoại lệ được quy định bởi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Quyết định khởi xướng của Ukraine được đưa ra trên cơ sở yêu cầu từ ngành sản xuất trong nước của quốc gia này, đại diện bởi các công ty LLC INTERKERAMA, PJSC KHARKIV TILE PLANT, PJSC ZEUS CERAMIC.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày khởi xướng (ngày 1/6/2021), Bộ Kinh tế Ukraine sẽ xem xét đơn đăng ký làm bên liên quan và điều kiện để tổ chức các phiên tham vấn. 

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày khởi xướng, Bộ Kinh tế Ukraine sẽ xem xét các ý kiến bằng văn bản của các bên liên quan. Trong đó, Bản trả lời câu hỏi điều tra cần chỉ rõ: tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, email và tên của người liên lạc, loại hình hoạt động (nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu...). Các thông tin cần được cung cấp bằng tiếng Ukrainian, hoặc ngôn ngữ của quốc gia liên quan kèm theo bản dịch sang tiếng Ukrainian. Đối với các thông tin có tính chất nhạy cảm, bên liên quan cần nộp bản bản thông tin lưu hành hạn chế (để Bộ Kinh tế Ukraine xem xét) và bản thông tin công khai (để cung cấp cho các bên liên quan khác).

Liên quan đến vụ việc này, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương khuyến nghị các hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp liên quan rà soát kỹ thông tin, dữ liệu xuất khẩu gạch men sang thị trường Ukraine; đồng thời thường xuyên liên lạc với Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Thy Thảo