VEAM: Đạt lợi nhuận 6.200 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019

Theo kết quả công bố, 6 tháng đầu năm, doanh thu tài chính của VEAM là 6.476 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch năm 2019, lợi nhuận sau thuế là 6.200 tỷ đồng, đạt 97% so với kế hoạch năm 2019. Kết quả lợi nhuận tốt đến từ các công ty liên doanh, liên kết là Honda, Toyota và FVL.

Mặc dù chưa có báo cáo tài chính chính thức, song kết quả sản xuất kinh doanh được lãnh đạo Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) thông tin tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy, các công ty chiếm tỉ trọng doanh thu sản xuất công nghiệp lớn như DISOCO, SVEAM, PUTU1, FOMECO đóng góp lớn vào mục tiêu tăng trưởng chung Công ty mẹ - công ty con.

ngo van tuyen

Ông Ngô Văn Tuyển lý giải, nguyên nhân giảm sút doanh thu, lợi nhuận là do các đơn vị không khai thác được năng lực đầu tư, không tăng được doanh thu tương ứng làm tăng gánh nặng khấu hao...

 

Giá trị sản xuất công nghiệp tính gộp của công ty mẹ tăng trưởng thấp là do tình trạng khó khăn trong hoạt động của nhiều công ty con dẫn đến các công ty này tiếp tục bị lỗ trong 6 tháng đầu năm như SVEAM, Cơ khí Trần Hưng Đạo, TAMAC, NAKYCO, Cơ khí Vinh.

Ông Ngô Văn Tuyển, quyền Tổng Giám đốc VEAM lý giải, nguyên nhân giảm sút doanh thu, lợi nhuận gộp âm hoặc suy giảm (trừ SVEAM có tăng trưởng mạnh về doanh thu) là do các đơn vị “Không khai thác được năng lực đầu tư, không tăng được doanh thu tương ứng làm tăng gánh nặng khấu hao, điển hình là Cơ khí Trần Hưng Đạo và SVEAM”

Tình hình tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước, do phải cạnh tranh với các sản phẩm Trung Quốc, hàng qua sử dụng nên các sản phẩm máy nông nghiệp tiêu thụ chậm. Các loại hộp số giảm mạnh do năm 2018 sản lượng tăng rất cao theo chu kì của thị trường. Tình hình tiêu thụ ô tô  6 tháng đầu năm chỉ đạt 10.990 xe, thấp hơn cùng kỳ năm 2018 là 6.019 xe.

Xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh so với năm 2018 với sản phẩm động cơ và ru lô. Máy kéo 2 bánh mặc dù tăng trưởng mạnh so với cùng kì, nhưng mục tiêu kế hoạch cả năm rất thấp.

Kim ngạch xuất khẩu tăng chủ yếu do sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Các đơn vị đóng góp nhiều cho giá trị xuất khẩu như FOMECO (6 triệu USD). SVEAM (4,8 triệu USD), Đúc VEAM (3,2 triệu USD), DISOCO (2,4 triệu USD), FUTU1 (1,2 triệu USD).

veam
Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 của VEAM

Nhìn chung tỉ trọng sản phẩm ô tô trước đây khá cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm nhưng có xu hướng giảm mạnh từ 2018 đến nay. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tiếp tục tăng trưởng; sản phẩm máy nông nghiệp và các sản phẩm khác tính chung doanh thu vẫn duy trì ổn định.

Các liên doanh HVN, TMV và liên doanh với DISOCO (FVL) có kết quả tiêu thụ ô tô tăng trưởng mạnh so với cùng kì năm 2018. Nhìn chung hoạt động tốt của các liên doanh đóng góp phần lớn với lợi nhuận của VEAM liên tục những năm qua.

6 tháng cuối năm được dự báo sẽ thuận lợi hơn khi một số chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm đã gần đạt được kế hoạch của cả năm. Mục tiêu đến hết năm 2019 là tổ chức đánh giá giá trị các sản phẩm tồn kho để có giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nhằm cắt lỗ, thu hồi vốn. Hoàn chỉnh kế hoạch tái cơ cấu công ty mẹ và công ty con. Chuẩn bị mọi điều kiện thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE.

 

Phạm Ân