Vì sao tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng xấp xỉ cùng kỳ năm 2019 nhưng thu ngân sách từ hoạt động này giảm?

Bộ Tài chính lý giải vì sao tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng đầu năm ước đạt 337,28 tỷ USD, xấp xỉ mức thực hiện cùng kỳ năm 2019 nhưng thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm
thu thuế nội địa
Thu thuế nội địa bằng 58,1% dự toán, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2019

 

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 8 ước đạt 92,9 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thực hiện 8 tháng đạt 881,9 nghìn tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 54,9% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt 62,7% dự toán). Chi tiết 3 khoản thu như sau:

a) Thu nội địa: Tháng 8 ước đạt 74,7 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 25% so với số thu tháng 7, bằng 87,2% mức thu cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 8 tháng ước đạt 733,98 nghìn tỷ đồng, bằng 58,1% dự toán, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, cơ quan Thuế đã tiếp nhận 184.906 giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất của 128.679 doanh nghiệp và 56.227 hộ, cá nhân kinh doanh, tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 66,4 nghìn tỷ đồng.

Thu từ dầu thô
Thu từ dầu thô giảm 35,6% so với cùng kỳ năm 2019

 

Trong đó ước có 28/63 địa phương thu nội địa đảm bảo tiến độ dự toán (đạt trên 67%) và cao hơn mức bình quân chung của cả nước (không kể thu tiền sử dụng đất, có 8/63 địa phương thu nội địa đạt trên 67% dự toán);

Một số địa phương tiến độ thu thấp (dưới 55% dự toán ); 23/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 40 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

b) Thu từ dầu thô: Tháng 8 ước đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, tăng 460 nghìn tỷ đồng (+25%) so với tháng 7. Lũy kế 8 tháng ước đạt 25,48 nghìn tỷ đồng, bằng 72,4% dự toán, giảm 35,6% so với cùng kỳ năm 2019.

c) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động thương mại quốc tế.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng đầu năm ước đạt 337,28 tỷ USD, xấp xỉ mức thực hiện cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 8 ước đạt 15,8 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng gần 700 tỷ đồng so với tháng 7; hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định 9,2 nghìn tỷ đồng.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2019

 

Nguyên nhân do kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng có số thu ngân sách lớn giảm đã tác động tới thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Lũy kế 8 tháng ước đạt 121,5 nghìn tỷ đồng, bằng 58,4% dự toán, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2019, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 200,3 nghìn tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán, giảm 15,1% so với cùng kỳ năm 2019; hoàn thuế giá trị gia tăng theo theo quy định gần 78,8 nghìn tỷ đồng.

Ngọc Hồi