Viện nghiên cứu Cơ khí (NARIME): 45 năm xây dựng và trưởng thành

Viện Nghiên cứu Cơ khí thành lập 6/7/1962. Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, Viện Nghiên cứu Cơ khí đã góp phần làm cho ngành Cơ khí Việt Nam đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong chươ
  • Từ khóa: