Viện nghiên cứu Cơ khí (NARIME): Đón nhận chứng chỉ ISO 9001 : 2000

Sau 1 năm xây dựng và triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, ngày 5/1/2006, Viện nghiên cứu Cơ khí (Narime) đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT) cấp chứng chỉ

 

Viện Nghiên cứu Cơ khí là đơn vị có truyền thống 45 năm nghiên cứu khoa học công nghệ, đào tạo và sản xuất kinh doanh. Việc được cấp chứng chỉ ISO 9001 - 2000, là động lực để Viện ngày càng đẩy mạnh hơn các hoạt động nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác trong và ngoài nước, phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và nghiên cứu có uy tín ở Việt Nam và trên thị trường quốc tế.
  • Từ khóa: