Việt Nam - Hàn Quốc ký kết hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng

Ngày 10/3/2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương và Cơ quan Người tiêu dùng Hàn Quốc (Korea Consumer Agency – KCA) đã triển khai ký gia hạn Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng giữa hai cơ quan.

Trước đó, ngày 17/6/2015, Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) đã ký MOU với KCA về hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng giữa hai cơ quan giai đoạn 2015-2020.

Trên cơ sở MOU này, hai bên đã hợp tác triển khai nhiều hoạt động về các vấn đề liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng như tư vấn người tiêu dùng, thu hồi sản phẩm khuyết tật, cung cấp thông tin (bao gồm cả việc phát hành ấn phẩm), tiến hành nghiên cứu trong xây dựng văn bản pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng

KCA đã cử cán bộ tham gia tổ chức các hội thảo tuyên truyền, các buổi chia sẻ kinh nghiệm tại Việt Nam, trong khi Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tổ chức đoàn khảo sát về bảo vệ người tiêu dùng tại Hàn Quốc cho cán bộ Sở Công Thương phụ trách công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hai bên cũng hỗ trợ lẫn nhau để xây dựng bộ tài liệu hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng.

Nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và KCA đã tiếp tục ký gia hạn MOU mới về hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng giữa hai cơ quan trong giai đoạn 2021-2025.

Các nội dung hợp tác chính theo MOU bao gồm:

  • Cập nhật, trao đổi thông tin, văn bản pháp luật liên quan trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng nhằm mục tiêu tăng cường biện pháp thực thi pháp luật và chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
  • Cử đại điện tham dự các khóa đào tạo về tăng cường pháp luật cũng như công tác thực thi chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với vai trò là giảng viên hoặc chuyên gia tư vấn;
  • Hỗ trợ nhau trong công tác tuyên truyền về bảo vệ người tiêu dùng;
  • Phối hợp trong việc thực hiện nghiên cứu thị trường về những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
  • Hỗ trợ giải quyết các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ người tiêu dùng;
  • Thực hiện những công tác cần thiết nhằm hỗ trợ công tác thực thi chống lại những hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ người tiêu dùng;
  • Trong trường hợp phát sinh khiếu nại liên quan đến người tiêu dùng của một nước tại nước kia, hai cơ quan sẽ nỗ lực giải quyết theo quy định của pháp luật của nước mình và thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan nước bạn.

Việc ký MOU được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác giữa 2 cơ quan nói riêng và Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, đặc biệt về trao đổi thông tin và phối hợp thực thi trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng trong tương lai. Hai bên cũng cam kết sẽ cùng nhau phối hợp để giải quyết những tranh chấp phát sinh liên quan đến người tiêu dùng của nước này tại nước kia, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người tiêu dùng của nước này khi giao dịch tại nước kia, qua đó, góp phần thúc đẩy giao dịch thương mại giữa hai nước.             

Thy Thảo