Việt Nam phát huy vai trò tiên phong, thúc đẩy hợp tác ASEAN trong lĩnh vực cạnh tranh

Đây là khẳng định của đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương mới đây khi tiếp nhận vai trò Chủ tịch Nhóm chuyên gia cạnh tranh ASEAN (AEGC) do Ủy ban Cạnh tranh Malaysia chuyển giao.

Thay mặt cho Ủy ban Cạnh tranh Malaysia (MyCC), ông Iskandar Ismail - Chủ tịch AEGC năm 2019 gửi lời cảm ơn các thành viên đã ủng hộ, hợp tác và triển khai rất tốt các công việc của Nhóm AEGC trong năm vừa qua.

Ông Iskandar Ismail cũng hân hạnh và trân trọng chuyển giao chức Chủ tịch AEGC năm 2020 cho Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng với hi vọng rằng cơ quan cạnh tranh Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và nhiệm vụ của AEGC trong năm 2020.

Trong năm vừa qua, Nhóm AEGC đã hoàn thành được 14 hoạt động ưu tiên trong Kế hoạch hành động Cạnh tranh ASEAN (ACAP) gồm:

(i) Tài liệu hướng dẫn rà soát chính sách và luật cạnh tranh các nước ASEAN;

(ii) Tài liệu đào tạo nội bộ cho các cơ quan cạnh tranh ASEAN; Bộ công cụ xây dựng các chiến lực thực thi quốc gia về chính sách và luật cạnh tranh;

(iv) Nghiên cứu về sự tương đồng, khác biệt về pháp luật cạnh tranh các nước ASEAN.

Theo ông Trịnh Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, nhằm đạt được mục tiêu chiến lược hướng tới Kế hoạch hành động Cạnh tranh ASEAN 2025 (ACAP 2025), trong năm 2020 Nhóm AEGC cần tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai có hiệu quả các hoạt động cụ thể, bao gồm:

Một là, xây dựng nghiên cứu hợp tác giữa các cơ quan cạnh tranh ASEAN trong các vụ việc cạnh tranh xuyên biên giới;

Hai là, xây dựng nghiên cứu về ngoại lệ và miễn trừ trong Luật Cạnh tranh các nước ASEAN;

Ba là, xây dựng Hướng dẫn khu vực về chính sách và luật cạnh tranh ASEAN;

Bốn là, xây dựng khuyến nghị về thủ tục chuẩn trong thực thi chính sách và luật cạnh tranh ASEAN;

Năm là, rà soát giữa kỳ việc triển khai thực hiện ACAP tại các nước ASEAN, gồm: đánh giá hiệu quả của từng hoạt động đã thực hiện theo ACAP 2025; phân tích mức độ phù hợp và kế hoạch triển khai; xác định các yếu tố có thể ảnh hưởng tới việc thực hiện ACAP; đánh giá sự tương thích giữa ACAP và Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Kinh tế ASEAN; xây dựng Kế hoạch thực hiện 5 năm tiếp theo.

“Với vai trò là Chủ tịch AEGC năm 2020, Việt Nam sẽ luôn thể hiện vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy hợp tác chung và toàn diện khu vực ASEAN trong lĩnh vực chính sách và luật cạnh tranh”, ông Trịnh Anh Tuấn khẳng định.

Thy Thảo