Vietsovpetro chú trọng công tác an sinh, xã hội

Riêng năm 2018, tổng số tiền đã giải ngân cho công tác an sinh xã hội của Vietsovpetro năm 2018 đạt khoảng 28 tỷ đồng

Phần lớn các dự án hỗ trợ tập trung ở các lĩnh vực xây dựng công trình cho giáo dục (Trường học tại Xín Mần, Hà Giang; huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang; huyện Cẩm Khê, Phú Thọ….); xây dựng cầu, đường ở các vùng nông thôn (huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An); tài trợ xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa trên cả nước; hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ thực hiện chương trình “Ngân hàng bò cho người nghèo"; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh Nam Trung Bộ (Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi) và công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, thân nhân liệt sỹ.

Ngoài việc thực hiện chương trình an sinh xã hội theo kế hoạch đã được phê duyệt hằng năm, các đơn vị cơ sở thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công đã tổ chức các chương trình từ thiện như xây nhà đại đoàn kết, trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, hỗ trợ các gia đình chính sách trên địa bàn với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Số tiền này đều do cán bộ, nhân viên, người lao động các đơn vị, tổ chức tự nguyện đóng góp.

vietsovpetro

Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, phát huy truyền thống tốt đẹp đã được xây dựng và giữ gìn trong 38 năm qua, Vietsovpetro tiếp tục triển khai các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đa dạng hóa các chương trình hoạt động để đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện và hướng đến cộng đồng.

Nguyên Hà