Vietsovpetro: Đạt nhiều kết quả ấn tượng trong sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2021

Trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giá dầu trên thế giới và trong nước biến động không ngừng những tháng đầu năm 2021. Vietsovpetro đã luôn chủ động trong công tác điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh

Những giải pháp quyết liệt, đồng bộ của Vietsovpetro hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong 8 tháng đầu năm 2021.

Trong năm gần đây, tập thể lao động Vietsovpetro đứng trước nhiều khó khăn và thách thức khi sản lượng các mỏ đã qua thời kỳ khai thác đỉnh và đang trên đà suy giảm, một số hệ thống công nghệ - công trình biển có thời gian vận hành dài hơn thiết kế, luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toànvà đòi hỏi phải đầu tư, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng liên tục; các phát hiện dầu khí mới hầu hết là các mỏ cận biên, các khu vực triển vọng còn lại có điều kiện địa chất hết sức phức tạp, tiềm năng dầu khí thấp…

Hạ thuỷ Khối thượng tầng giàn BK19

Hạ thuỷ Khối thượng tầng giàn BK19

Đặc biệt, trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, đã tác động kép khiến chuỗi cung ứng hàng hóa, vật tư thiết bị, bị gián đoạn, đứt gãy, lưu thông sản phẩm, nguyên vật liệu gặp khó khăn, sản phẩm khí, điện, xăng dầu và hóa dầu suy giảm mạnh do giãn cách xã hội nên trữ lượng tồn kho cao.

Để thực hiện mục tiêu kép “vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh", Ban lãnh đạo Vietsovpetro đã có những chỉ đạo, điều hành sản xuất quyết liệt, linh hoạt, thích ứng với điều kiện khó khăn của dịch bệnh, triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp ứng phó trên các công trình sản xuất của Vietsovpetro.

Những công trình biển và phương tiện nổi thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch từ xa, nhiều vòng nhiều lớp, nhằm kịp thời phòng ngừa và hạn chế thấp nhất các nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra, đảm bảo sức khỏe của người lao động, duy trì liên tục các hoạt động sản xuất. Vietsovpetro cũng đẩy mạnh các giải pháp tiết giảm chi phí, thực hiện chuyển đổi số nhằm tối ưu hoạt động trong mọi điều kiện như hiện nay.

Người lao động Vietsovpetro trên công trình biển
Người lao động Vietsovpetro trên công trình biển

Về khai thác dầu khí, trên toàn mỏ Vietsovpetro đã khai thác được 2,1437 triệu tấn dầu/condensate, vượt 5,4% kế hoạch 8 tháng.Trong đó, khai thác tại Lô 09-1 đạt 2,0444triệu tấn dầu/condensate, vượt 5,4% kế hoạch; khai thác tại Lô 09-3/12 đạt 99,3 nghìn tấn, vượt 5,5 % kế hoạch. Sản lượng khí thiên nhiên khai thác đạt 55,8 triệu m3, vượt 8,4 % kế hoạch. Khối lượng khí cung cấp vào bờ đạt 605,3 triệu m3, trong đó lượng khí từ Lô 09-1 cung cấp 193 triệu m3 (vượt 16,8 % kế hoạch).

Tổng doanh thu dầu khí toàn mỏ Vietsovpetro đạt 1,0621 tỷ USD, vượt 293,3 triệu USD so với kế hoạch (đạt 123,3% so với cùng kỳ năm ngoái); nộp NSNN đạt 525,5 triệu USD, vượt 154,5 triệu USD so với kế hoạch (bằng 127,1 % so với cùng kỳ năm ngoái);lợi nhuận hai Phía đạt 163,7 triệu USD, vượt 52,9 triệu USD so với kế hoạch (đạt 130,7% so với cùng kỳ năm ngoái). Dự kiến Vietsovpetro sẽ hoàn thành các chỉ tiêu cả năm 2021 về doanh thu, nộp NSNN và lợi nhuận hai phía trong tháng 9, về đích trước kế hoạch trên 3 tháng.

Tiêm vaccine cho NLĐ tại Trung tâm Y tế Vietsovpetro

Tiêm vaccine cho NLĐ tại Trung tâm Y tế Vietsovpetro

Vietsovpetro đã tập trung mọi nguồn lực, thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo tiến độ xây lắp các công trình trọng điểm, đặc biệt là dự án BK-19 và BK18A. Hiện nay, đã hoàn thành lắp đặt biển chân đế, khối thượng tầng giàn BK-18A và BK-19; Tổng tiến độ thi công dự án BK-18A đạt 90,1% (cao hơn 12,4% so với kế hoạch; Tổng tiến độ thi công của dự án BK-19 đạt 68,8% (cao hơn 3,9% so với kế hoạch).

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác thăm dò, mở rộng hoạt động nhằm tăng hệ số bù sản lượng hàng năm, trong 8 tháng đầu năm Vietsovpetro đã đẩy mạnh các hoạt động thăm dò trên các lô dầu khí hiện hữu. Kết quả sau 8 tháng đã hoàn thành 4 giếng thăm dò – thẩm lượng tại Lô 09-1 với gia tăng trữ lượng thu hồi ước đạt 2,2 triệu tấn. Tại Lô 16-1/15 đã hoàn thành công tác thử vỉa giếng khoan SV-1X vào đầu năm 2021 với kết quả phát hiện các vỉa dầu khí có giá trị công nghiệp mới. Gia tăng trữ lượng thu hồi của giếng khoan đạt trên 1 triệu tấn dầu. Bên cạnh đó, Vietsovpetro cũng đã tích cực, chủ động tổ chức nghiên cứu, tiếp cận tài liệu và chuẩn bị đầu tư vào các lô mới như các lô 17, 09-2/10 ở bồn trũng Cửu Long và lô 05-2/10 ở bồn trũng Nam Côn Sơn.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Chương trình tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động năm 2021" đã được phê duyệt. Trong 8 tháng đầu năm 2021, giá trị tối ưu chi phí theo Chương trình đạt trên 11,7 triệu USD, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra (đạt 181% kế hoạch 8 tháng và 124% kế hoạch cả năm 2021).

Kết quả, doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ bên ngoài của Vietsovpetro trong 8 tháng đạt 127,3 triệu USD (vượt 7,5% so với kế hoạch 8 tháng). Dự kiến cả năm 2021 tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngoài đạt 183,1 triệu USD. Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, từ đầu năm 2021 đến nay Vietsovpetro đã tăng cường các biện pháp mới để đảm bảo phòng, chống dịch và duy trì sản xuất kinh doanh.

Thực hiện lưu trú cách ly đối với nhân sự trước khi ra công trình biển trong thời gian 07 ngày; hỗ trợ điểm lưu trú cho những CBCNV ngoại tỉnh phải ở lại Vũng Tàu sau ca biển nếu không thể về nơi lưu trú do giãn cách. Thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Vũng tàu, Vietsovpetro tổ chức làm việc trực tuyến cho nhân viên văn phòng; chỉ duy trì làm việc tại văn phòng ở một số bộ phận thực sự cần thiết; đồng thời triển khai phương án làm việc “03 tại chỗ" cho một số đơn vị sản xuất trên bờ từ ngày 21/07/2021, bên cạnh đó việc tiêm vaccine cũng được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Vietsovpetro triển khai đến CBCNV, tổng số CBCNV Vietsovpetro được tiêm mũi 1 là 6.432 người (92%), số người đã được tiêm mũi 2 là 1.812 (26%), đã tiêm 10.819 liều vaccine.

Hiện Vietsovpetro vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao tình hình diễn biến của dịch Covid-19, cũng như chỉ đạo của các cơ quan chức năng để kịp thời đưa ra các biện pháp linh hoạt, phòng chống dịch Covid-19 an toàn, hiệu quả, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục và ổn định.

Trong thời gian tới, Vietsovpetro tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng có thể tin rằng, với truyền thống 40 năm lịch sử vẻ vang, tinh thần nhiệt huyết và đầy khát vọng, tập thể lao động quốc tế Việt - Nga Vietsovpetro sẽ biến khó khăn thành cơ hội, tự tin bước vào giai đoạn mới, không ngừng nỗ lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch trong năm 2021.

Trung Quân