Vietsovpetro hạ thủy thành công Chân đế giàn BK-19 mỏ Bạch Hổ

Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), ngày 10/6/2021, tại khu vực bãi chế tạo Xí nghiệp Xây lắp, khảo sát và sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (Xí nghiệp Xây lắp) đã tổ chức hạ thủy thành công Chân đế giàn BK-19, mỏ Bạch Hổ.
chan de gian khoan
Quá trình hạ thủy Chân đế giàn BK-19 bằng hệ thống xe Trailers chuyên dụng

Trước đó, ngày 08/06/2021, lãnh đạo Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro cùng các đơn vị phòng/ban liên quan trực thuộc Bộ máy điều hành và Viện NCKH&TK cùng Tổng thầu là Xí nghiệp Xây lắp đã tiến hành Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn chế tạo bờ hạng mục Chân đế, cọc và bến cập tàu giàn BK-19, vượt tiến độ 20 ngày so với kế hoạch đề ra, thời gian theo kế hoạch là từ 16/03/2021 đến 28/06/2021.

Giàn BK-19 do Viện NCKH&TK, Vietsovpetro thiết kế và được lãnh đạo Vietsovpetro tin tưởng giao cho Xí nghiệp Xây lắp tổ chức thi công chế tạo. Với kinh nghiệm sẵn có của mình, Xí nghiệp Xây lắp đã sử dụng các nguồn lực tự thực hiện toàn bộ việc thi công chế tạo và hạ thủy thành công Chân đế giàn BK-19.

Tiếp nối thành công của dự án giàn BK-21, Xí nghiệp Xây lắp đã tiếp tục tự thực hiện các hạng mục của dự án BK-19 bao gồm từ giai đoạn cuốn ống chính; thi công chế tạo Chân đế, Cọc, bến cập tàu và hạ thủy khối Chân đế xuống sà lan vận chuyển VSP-05; công tác chế tạo Kết cấu, ống công nghệ, thi công Điện và tự động hoá, các bình áp lực và cụm skid, thiết bị trên Topside; cũng như công tác lắp đặt biển các giàn BK từ trước đến nay đều do Vietsovpetro tự chủ công nghệ và thực hiện bằng 100% nguồn nội lực.

chan de gian khoan 2
Toàn cảnh quá trình hạ thủy Chân đế giàn BK-19

Mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các nhà thầu không thể cung cấp vật tư thiết bị đúng thời hạn của hợp đồng; Xí nghiệp Xây lắp, Vietsovpetro đã đẩy nhanh tiến độ bằng nhiều giải pháp như tăng ca, tăng giờ, thuê thêm nhân lực và máy móc, thiết bị, kể cả các công cụ, dụng cụ cầm tay, v.v… phục vụ thi công; Tiếp tục áp dụng phương pháp bán tự động thay thế cho phương pháp hàn tay truyền thống giúp nâng cao năng suất hàn, đẩy nhanh tiến độ mà vẫn đảm bảo chất lượng hàn.

Theo đó, các hạng mục chế tạo từ ống Leg chính đến tổ hợp panel các row A, B và các hạng mục phục vụ lắp đặt biển áp dụng đến 95% khối lượng hàn bằng phương pháp FCAW-GS. Đây là công trình lớn đầu tiên do Xí nghiệp Xây lắp thi công đưa vào áp dụng triệt để kế hoạch đổi mới công nghệ hàn có tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay.

PV