Vinachem đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nền kinh tế

Ngày 08/10/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV/2020.

 

Tham dự Hội nghị có ông Trần Văn Tĩnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra Tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Ủy ban Quản lý vốn NN tại Doanh nghiệp; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Bí thư tại các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 9 tháng qua, Đảng ủy Tập đoàn đã phê duyệt bổ sung quy hoạch các cấp ủy đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 cho 4 Đảng bộ cơ sở (Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển; Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam; Đảng bộ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất và Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân Bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020-2025) và 01 Chi bộ cơ sở (Chi bộ Công ty Cổ phần Hóa chất và Muối mỏ Việt Lào); Đồng thời, triển khai quy trình rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 89-NQ/ĐU về nhiệm vụ công tác năm 2020, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tập trung lãnh đạo công ty, đơn vị duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đã đăng ký với Tập đoàn.

vinachem 2

 

Các đơn vị thành viên đã chủ động chuẩn bị điều kiện cho sản xuất, thị trường ở mức tốt nhất có thể, nhưng do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid - 19 và diễn biến bất lợi của thời tiết khí hậu đã ảnh hưởng đến một số ngành hàng của Tập đoàn.

Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2020 của toàn Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam như sau: Giá trị sản xuất theo giá thực tế lũy kế 9 tháng ước đạt 27.719 tỷ đồng, bằng 62,4% kế hoạch năm; Doanh thu lũy kế 9 tháng ước đạt 29.555 tỷ đồng, bằng 64,3% kế hoạch năm.

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2020, với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng ủy Tập đoàn, toàn Tập đoàn đã đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Hội nghị đã được nghe một số ý kiến thảo luận của một số đại biểu, hầu hết các ý kiến thảo luận đều tập trung vào những kết quả mà đơn vị đã thực hiện trong thời gian qua, cũng như những khó khăn mà đơn vị đang phải đối mặt để cùng nhau tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

vinachem 3

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn nêu rõ, trong 9 tháng vừa qua Đảng bộ Tập đoàn đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn.

Đồng chí cũng ghi nhận sự nỗ lực của các Chi, Đảng bộ và sự lãnh đạo xuyên suốt của cấp ủy; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh việc các Chi bộ, Đảng bộ cần chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên mới, công tác kiểm tra giám sát; Thường xuyên thực hiện công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ; Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và công tác dân vận bằng sự quan tâm hơn nữa đến người lao động. Các Chi bộ, Đảng bộ cần triển khai ngay các nhiệm vụ đã được đề ra trong báo cáo.

Trần Bản