Vinapaco: Khơi dậy niềm hứng khởi cho người lao động

Nhằm động viên, khuyến khích kịp thời, ngày 13/11/2018, tại Phù Ninh, Phú Thọ, Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) đã trao thưởng cho các tập thể, CBCNV có thành tích xuất sắc trong lao động, SXKD.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Vinapaco hướng tới 36 năm Ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng (26/11/1982-26/11/2018). Đặc biệt, trong chương trình phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2018, nhiều tập thể, cá nhân tại khu vực sản xuất Bãi Bằng đã nỗ lực, có thành tích xuất sắc, đóng góp hoàn kế  hoạch sản xuất của Tổng công ty trong tháng 9 và tháng 10.

Vinapaco trích 125.600.000đ từ quỹ khen thưởng của đơn vị trao thưởng cho 8 tập thể CBCNV đã có thành tích tiêu biểu trong thi đua sản xuất, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và thiết bị, giảm tiêu hao vật tư,  nguyên liệu, năng lượng cho sản xuất góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm của Tổng công ty trong tháng 9 và tháng 10 năm 2018 gồm có:  Nhà máy Giấy, Nhà máy Điện, Nhà máy Hóa Chất, Xí nghiệp Bảo dưỡng, Xí nghiệp Vận tải, Phòng Kỹ thuật, Tổng kho, Phòng Điều Độ. Ngoài ra Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam (Công đoàn Vinapaco) trích từ nguồn kinh phí Công Đoàn Tổng công ty trao thưởng cho 5 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng 9/2018.

, cùng với phong trào phát động thi đua, công tác thi đua - khen thưởng là một trong hoạt động mà Công đoàn Vinapaco luôn coi trọng.

Trước đó, trong tháng 9 vừa qua, Vinapaco đã trích 310.800.000 nghìn đồng từ Quỹ khen thưởng của đơn vị, thưởng cho tập thể CBCNV Nhà máy Giấy, Nhà máy Điện, Xí nghiệp Vận tải, Xí nghiệp Bảo dưỡng, Phòng kỹ thuật, Tổng kho, đạt thành tích tiêu biểu trong thi đua sản xuất, góp phần cùng toàn đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất tháng 7 và 8 năm 2018.

Theo lãnh đạo Tổng Công ty Giấy Việt Nam, việc khen thưởng kịp thời đối với người lao động có tác dụng động viên, khơi dậy tính tích cực, chủ động, tạo động lực, niềm hứng khởi cho CBCNV trong công việc, từ đó nâng cao năng suất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và có nhiều sáng tạo, mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị.

Đại diện Công đoàn Vinapaco cho biết, cùng với phong trào phát động thi đua, công tác thi đua - khen thưởng là một trong hoạt động mà Công đoàn Tổng công ty luôn coi trọng. Với ý nghĩa nhằm động viên, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân trong lao động, sản xuất. Thời gian qua, Công đoàn Vinapaco đã tổ chức nhiều đợt thi đua khen thưởng kịp thời đối với người lao động.

PV