Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6.2020, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và Miền Bắc nói chung bước vào thời kỳ cao điểm của nắng nóng, thời tiết chuyển đổi khắc nghiệt, ban ngày nắng nóng, đêm mua lốc, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao đột biến. Nhằm đảm bảo cấp điện an toàn ổn định cho người dân trên địa bàn tỉnh, Xí nghiệp dịch vụ điện lực Vĩnh Phúc (XNDVĐL Vĩnh Phúc) đã phối hợp với PC Vĩnh Phúc đẩy nhanh tiến độ thí nghiệm định kỳ các TBA phân phối, trạm cắt Reclose nhằm phát hiện và kịp thời xử lý các tồn tại kỹ thuật nhằm đảm bảo cấp điện.

Kết hợp lịch cắt điện của các dự án SCL, ĐTXD của PC Vĩnh Phúc, XNDVĐL Vĩnh Phúc đã bố trí toàn bộ nhân lực tham gia thí nghiệm định kỳ các TBA và trạm cắt Reclose kết hợp cắt điện trên đường dây. Có thời điểm cắt điện trên lưới nhiều nên khối lượng thí nghiệm định kỳ trên lưới tăng cao vì thế lãnh đạo Xí nghiệp đã đề xuất xin bổ sung thêm nhân lực từ các Xí nghiệp lân cận nhằm đáp ứng tiến độ của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đề ra.

Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp

Đồng thời, để đảm bảo sức khỏe CBCNV và tiến độ công việc, lãnh đạo XNDVĐL Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các tổ, đội đăng ký thời gian làm việc sớm, hỗ trợ phương tiện cho cán bộ di chuyển, động viên CBCNV kịp thời giai đoạn cao điểm. Đồng thời giám sát kiểm tra an toàn chặt chẽ tại hiện trường giúp cho công việc đạt hiệu quả cao nhất.

Phổ biến các biện pháp an toàn trước thực hiện công việc

Từ những cố gắng của cán bộ nhân viên XNDVĐL Vĩnh Phúc, lượng trạm biến áp phân phối trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được thí nghiệm là 394 trạm trong tổng số 686 trạm thí nghiệm định kỳ năm 2020. Công tác thí nghiệm đã phát hiện ra các tồn tại của của máy biến áp, kịp thời xử lý nhằm đảm bảo cấp điện an toàn và ổn định phục vụ nhân dân mùa nắng nóng.