Xuất khẩu hạt điều đạt gần 2 tỷ USD trong 8 tháng

Trong 8 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hạt điều ước tính đạt 312 nghìn tấn, trị giá gần 2 tỷ USD, tăng 9% về lượng nhưng giảm 5,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Theo ước tính, xuất khẩu hạt điều tháng 8/2020 đạt 45 nghìn tấn, trị giá 261 triệu USD, tăng 7,8% về lượng và tăng 7,7% về trị giá so với tháng 7/2020, so với tháng 8/2019 giảm 2,5% về lượng và giảm 16,6% về trị giá. Trong 8 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hạt điều ước tính đạt 312 nghìn tấn, trị giá gần 2 tỷ USD, tăng 9% về lượng nhưng giảm 5,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Tháng 8/2020, giá xuất khẩu bình quân hạt điều ước đạt mức 5.800 USD/tấn, giảm 0,1% so với tháng 7/2020 và giảm 14,5% so với tháng 8/2019. Trong 8 tháng đầu năm 2020, giá xuất khẩu bình quân hạt điều ước đạt 6.389 USD/tấn, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 2019.

 Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều loại W320 trong tháng 7/2020 đạt 18,3 nghìn tấn, trị giá 113,5 triệu USD, giảm 6,1% về lượng và giảm 18% về trị giá so với tháng 7/2019. Trong 7 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hạt điều loại W320 đạt 113,3 nghìn tấn, trị giá 771,16 triệu USD, tăng 11,9% về lượng nhưng giảm 1,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu hạt điều loại W320 sang một số thị trường chính tăng, gồm: Hoa Kỳ, Hà Lan, Đức, Anh, Ca-na-đa, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Pháp, Nhật Bản.

Thanh Xuân